MIGRASCOPE – Širitev obsega integracije migrantk in migrantov na trga dela

Splošni cilj projekta je olajšati dostop do dela migrantom in spodbuditi njihovo integracijo na delovnem mestu. Prvič, cilj projekta je povečati zmogljivosti migrantov s spodbujanjem njihovih sposobnosti za iskanje in ohranjanje zaposlitve. Drugič, projekt se zavzema za povečanje zmogljivosti delodajalcev in drugih zainteresiranih strani: s povečanjem njihovega znanja za boljše upravljanje z raznolikostjo, z izpodbijanjem obstoječih prepričanj in z ustvarjanjem spodbud za uvedbo boljših praks vključevanja in izmenjavo izkušenj.

Najpomembnejše izhodišče projekta je sodelovanje z delodajalci. Številne raziskav v Evropi in drugod po svetu potrjujejo, da je sodelovanje delodajalcev ključnega pomena, saj integracije na trg dela in ohranjanja redne zaposlenosti migrantov ni mogoče povečati brez odprave ovir na strani delodajalcev. Prepričanja in prakse delodajalcev igrajo enako pomembno vlogo pri oblikovanju rezultatov kot socialno-demografski profil migranta. Za potrebe tega projekta kot delodajalce razumemo zasebni, javni in / ali nevladni sektor.Partnerji:

  • Institute of Baltic Studies, Estonia (koordinator)
  • Institute of Public Affairs, Poland
  • Municipal Training Centre of the Kaunas University of Technology, Lithuania
  • Centre for Cultural and General Studies of the Karlsruhe Institute of Technology, Germany
  • Inclusive Works, Netherlands
  • SwIdeas, Sweden

Financerji:

EC - AMIF