Novice

Konferenca Vključevanje, inkluzivnost in pravičnost v vzgoji in izobraževanju

Konferenca Vključevanje, inkluzivnost in pravičnost v vzgoji in izobraževanju

Lana Zdravković se bo udeležila konference Vključevanje, inkluzivnost in pravičnost v vzgoji in izobraževanju, ki bo potekala 27.—28. septembra na Brdu pri Kranju. Tema bo Različni vidiki pravičnosti in inkluzivnosti ter njuna medsebojna povezanost.

Glavni cilji konference so:

  • predstaviti študijo Eurydice Pravičnost v šolskem izobraževanju v Evropi,
  • razpravljati o različnih vidikih vključevanja, inkluzivnosti in pravičnosti v vzgoji izobraževanju,
  • identificirati odprta vprašanja na področju zagotavljanja vključevanja, inkluzivnosti in pravičnosti na različnih ravneh (na
  • ravni skupine, oddelka, vzgojno-izobraževalnega zavoda, sistema),
  • omogočiti izmenjavo dobrih praks s področja inkluzivnosti in pravičnosti
  • in prispevati k dvigu kakovosti prakse za povečanje inkluzivnosti in pravičnosti.

Lana Zdravković bo na konferenci predstavila rezultate projekta izobraževanja z UNHCR gradivi: Kako poučevati begunce/Kako poučevati o beguncih.

vip bener