“Za antihumanitarno pozicijo”

“Za antihumanitarno pozicijo”

V članku Od begunskega vala do deratizacije se Dragica Korade dotakne različnih vidikov, vezanih na begunsko problematiko in trenutno evropsko migracijsko politiko: ‘Evropska politika je svoj pravi obraz pokazala že drugič: najprej v obračunu z grško Sirizo, zdaj pa z bodečo žico, s katero zapira svoje meje pred begunci’. Med ostalim se z  dr. Vlasto Jalušič navežeta na koncept humanitarnosti znotraj prevladujočega diskurza o beguncih,  ki ga na eni strani zaznamuje empatija do beguncev, po drugi pa zahteve po gradnji zidov, fizičnih in drugačnih.

Humanitarna akcija lahko beguncem le ublaži življenjske stiske, ne more jim vrniti človeškosti. Edino možno resno politično stališče  je brezpogojna solidarnost – to pa pomeni zahtevo po takojšnjem odprtju meja, po tem, da se vsakemu človeškemu bitju prizna pravica, da se svobodno giblje. To je edina možna rešitev, če hočemo, da človeštvo (in ne človečnost) kot celota, kot ideja, kot zgodovinski smoter sploh še obstane. (dr. Vlasta Jalušič)

Članek “Od begunskega vala do deratizacije” v celoti.