Izjave za javnost

Zagotovite nemoteno delovanje Supervizorja!

Zagotovite nemoteno delovanje Supervizorja!

Mirovni inštitut poziva predsednika KPK, predsednika države, predsednika vlade, predsednika Državnega zbora, pooblaščenko za dostop do IJZ, ministra za pravosodje, ki je bil predsednik KPK v času, ko je vzpostavljen Supervizor, ter vse druge v državnih strukturah, ki so pristojni za področje transparentnosti javne uprave, da nemudoma naredijo vse, da ta pomembni mehanizem zagotavljanja transparentnosti porabe javnih sredstev in preprečevanja korupcije nemoteno deluje ter da se ga še nadgrajuje, ne pa uničuje in onemogoča.

Supervizor je spletna aplikacija, ki prek sledenja denarnim tokovom med javnim in zasebnim sektorjem omogoča nadzor nad porabo javnih sredstev. Gre za instrument, ki ga v svetovnem merilu Sloveniji priznavajo kot izjemen dosežek na področju zagotavljanja informacij javnosti o porabi javnih sredstev ter s tem tudi boja proti korupciji in zlorabam. Je tudi zgled drugim državam v soseščini in zagovornikom odprtosti javnih informacij in vlad. Leta 2013 je Slovenija za spletno aplikacijo Supervizor prejela nagrado Združenih narodov za pomembne dosežke v javni upravi.

Vsako onemogočanje delovanja takšnega instrumenta je zato potrebno šteti za dejanje proti demokratičnim dosežkom Slovenije, proti državljanom in njihovi pravici obveščenosti in dostopa do informacij javnega značaja, proti sistemu boja proti korupciji, ne nazadnje pa tudi proti mednarodnemu ugledu Slovenije.

Mirovni inštitut deluje kot zagovornik odprtega dostopa do informacij javnega značaja, je koordiniral skupino nevladnih organizacij in posameznikov, ki so si prizadevali za sprejetje prvega zakona o dostopu do informacij javnega značaja (2003) in je udeležen v mednarodnih prizadevanjih civilne družbe za odprti dostop in odprto javno upravo.

Sodelavke in sodelavci Mirovnega inštituta