Novice

Druga izdaja knjige ‘Migration Law in Slovenia’

Druga izdaja knjige ‘Migration Law in Slovenia’

 Knjiga o zakonodaji na področju priseljevanja in pravici do prebivanja nedržavljanov v Sloveniji, written by Neža Kogovšek Šalamon, published by Walters Kluwer, 2018.

Knjiga o zakonodaji na področju priseljevanja in pravici do prebivanja nedržavljanov v Sloveniji, avtorica Neža Kogovšek Šalamon, založba Walters Kluwer, 2018.

Knjiga o zakonodaji na področju priseljevanja in pravici do prebivanja nedržavljanov v Sloveniji izvira iz znane Mednarodne enciklopedije migracijskega prava (International Encyclopaedia of Laws). Monografija preučuje pravne in upravne pogoje za osebe, ki nimajo državljanstva države, v katero želijo vstopiti in tam prebivati. Zagotavlja kratek in podroben pregled ter odgovori na večino vprašanj, ki bi se lahko pojavila v kakršnih koli relevantnih pravnih okoliščinah. Sledi skupni strukturi vseh monografij, ki se pojavljajo v Mednarodni enciklopediji migracijskega prava, kar omogoča enostavno primerjavo med posameznimi študijami držav.

Ker so migracije pogosto povezane z gospodarstvom, analiza posveča posebno pozornost dostopu do trga dela in ureditvi samozaposlovanja za nedržavljane. Knjiga zajema različne statuse oseb, kot so študenti, raziskovalci, začasni delavci in prosilci za azil ter pravice družinskih članov, podrobno opisuje veljavno zakonodajo in zagotavlja praktične informacije o upravnih postopkih, sankcijah in pravnih sredstvih ter jamstvih. Upošteva vpliv mednarodnega prava o človekovih pravicah ter različnih dvostranskih in večstranskih sporazumov, skupaj s širšo uporabo nacionalne in lokalne zakonodaje za nedržavljane na področjih, kot so družinska razmerja, delo, socialna varnost in izobraževanje.

Knjiga je nepogrešljiva za odvetnike, znanstvenike, delavce v praksi, oblikovalce politik, državne uprave in nevladne organizacije, ki so vključeni v razvoj, prakso in študij migracijskega prava. Uporabna je za odvetnike, ki zastopajo stranke z interesi v Sloveniji in strokovnjake za priseljevanje v javnih in zasebnih organizacijah ter za akademike in raziskovalce, ki proučujejo primerjalne trende in usklajevalne pobude, ki vplivajo na priseljence.

Kazalo knjige in naročilo