Novice

Zaključujemo še en uspešen projekt v Ruandi

Zaključujemo še en uspešen projekt v Ruandi

Mirovni inštitut že od leta 2007 deluje tudi v Ruandi. Skupina žensk je s podporo Mirovnega inštituta ustanovila lokalno nevladno organizacijo – Nyamirambo Women’s Center (NWC). Od takrat smo skupaj izvedli sedem projektov – oktobra zaključujemo zadnjega z naslovom »Izobraževanje in ekonomsko opolnomočenje ranljivih skupin žensk v Ruandi«, ki ga je financiralo Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.

Cilj projekta je bil povečati pismenost in ekonomsko neodvisnost ranljivih skupin žensk/deklet v štirih lokalnih okoljih v Ruandi (Kigali in okolica) in prispevati k zmanjšanju razlik med moškimi in ženskami. Izvajali smo brezplačne tečaje opismenjevanja, šivanja in frizerstva, ki se jih je udeležilo več kot 780 žensk. Pri udeležbi so imele prednost posebej ranljive ženske in dekleta, ki so s pridobljenim znanjem in veščinami izboljšale svoj položaj v družbi oz. se izučile za poklic šivilje ali frizerke. V okviru projekta pa smo tudi krepili zmogljivosti lokalne ženske organizacije NWC, zadruge Umutima in predstavnikov lokalnih oblasti za spodbujanje enakih možnosti, krepitev moči žensk, zmanjševanje diskriminacije žensk in razlik med spoloma. Izvajali smo delavnice in študijski obisk za skupno 70 udeleženk_cev. Neposrednih koristnic_kov projekta je tako več kot 850, dolgoročno pa bo k enakosti spolov prispevala tudi ozaveščenost javnosti in podpora oz. vključenost predstavnikov lokalnih oblasti v projekt.

ruanda novicnik 2

Pandemija covid-19 je seveda vplivala tudi na naš projekt, še bolj pa na življenja in delo naših ruandskih sodelavk_cev in uporabnic_kov. Kolikor je bilo potrebno, smo izvajanje aktivnosti prilagodili covid-19 situaciji in ukrepom. Kar nekaj sredstev – 14.710 eur – smo namenili za boj proti covid-19 v Ruandi in sicer smo razdelili več kot 1000 paketov pomoči (hrana in zaščitna sredstva). Država velika približno kot Slovenija težko poskrbi za vseh svojih 12 milijonov prebivalk_cev, še posebej, ker jih večina dela neformalno. Ravno na te neformalne delavke_ce so imeli preventivni ukrepi (kot npr. omejitev gibanja) najbolj negativni učinek, saj so praktično čez noč ostali brez možnosti opravljanja priložnostnih del in zaslužka za preživetje.

Žal je covid-19 drastično vplival na upad prihodkov tako NWC kot tudi zadruge Umutima, ki zaposluje okrog 55 žensk. Vse do marca 2020 je zaslužek od prodaje Umutima izdelkov zaposlenim ženskam zagotavljal redni mesečni dohodek, NWC-ju pa je delno omogočal delovanje in razvoj. Druga aktivnost, ki smo jo razvijali skozi več projektov in je do marca 2020 predstavljala vir prihodkov NWC, je odgovorni skupnostni turizem. NWC izvaja vodene ture po lokalni skupnosti, kuharske tečaje in delavnice pletenja košar za turiste in druge obiskovalce, ki imajo tako priložnost spoznati dogajanje in dinamiko v lokalni skupnosti, predstavnice NWC pa jim pojasnijo tudi socialni, kulturni, ekonomski in politični kontekst tega dela Kigalija. Od marca 2020 zaradi covid-19 v Ruandi praktično ni turistov in tako NWC vse do sedaj ni izvajal vodenih tur in delavnic, Umutima pa razen nekaj naročil zaščitnih obraznih mask večjih naročil oz. prodaje izdelkov ni imela.

ruanda novicnik 3

Glede na to, da sta sicer tako NWC kot tudi Umutima zelo uspešna s svojim delovanjem, verjamemo, da bosta obe ženski ekipi preživeli tudi krizo, ki jo povzroča covid-19. Na Mirovnem inštitutu pa si želimo uspešno sodelovanje in nove zanimive projekte v Ruandi tudi v prihodnje.