Izobraževanje in ekonomsko opolnomočenje ranljivih skupin žensk v Ruandi

Marie Aimee Umugeni, predsednica Ženskega centra Nyamirambo, foto:  Ross Oscar Knight

Marie Aimee Umugeni, predsednica Ženskega centra Nyamirambo, foto: Ross Oscar Knight

Cilj projekta: Povečati pismenost in ekonomsko neodvisnost ranljivih skupin žensk/deklet v izbranih štirih lokalnih okoljih v Ruandi in prispevati k zmanjšanju razlik med moškimi in ženskami.

Ciljna skupina: Ženske in dekleta stara nad 15 let (vsaj 850 v štirih lokalnih okoljih): 360 vključenih v tečaj opismenjevanja, 180 v tečaj šivanja, 240 v tečaj za frizerke, vsaj 70 v aktivnosti za krepitev zmogljivosti lokalnih organizacij za spodbujanje enakih možnosti, krepitve moči žensk, za izboljšanje na področju opismenjevanja, izobraževanja, usposabljanja, vodenje projektov, itd. Prednost pri udeležbi bodo imele posebej ranljive ženske/dekleta.

Pričakovani rezultati: 1) višja pismenost žensk/deklet v izbranih lokalnih okoljih in izboljšanje njihovega položaja v družbi; 2) pridobljene veščine za opravljanje poklica šivilje in frizerke; 3) okrepljene zmogljivosti lokalnih organizacij za spodbujanje enakih možnosti, krepitev moči žensk, zmanjševanje diskriminacije žensk in razlik med spoloma.

Kratki opis projekta: Projektne aktivnosti in pričakovani rezultati prispevajo k doseganju specifičnega cilja projekta in sicer s tečaji opismenjevanja in usposabljanji za poklica šivilje in frizerke za najbolj ranljive skupine žensk/deklet iz izbranih štirih lokalnih okolij v Ruandi. Pismenost je nujni predpogoj za aktivno sodelovanje v družbi (za urejanje formalnih zadev, izobraževanje, zaposlitev, pomoč otrokom pri izobraževanju, itd.). Z opismenjevanje in usposabljanjem za izbrana dva poklica bodo ženske/dekleta izboljšale svoje zaposlitvene možnosti in svoj ekonomski položaj, to pa jim bo pomagalo prekiniti krog revščine, v katerem so ujete. Projekt prispeva tudi k zmanjševanju razlik med spoloma in z zmanjševanju diskriminacije do žensk/deklet z aktivnostmi za izgradnjo / nadgradnjo delovanja lokalnih organizacij na področju enakosti spolov in krepitve moči žensk, ki bodo tudi po koncu tega projekta še naprej na tem področju delovale. Dolgoročno bo k enakosti spolov prispevala tudi ozaveščenost javnosti in podpora oz. vključenost predstavnikov lokalnih oblasti v projekt.


Foto: Shauna Yu


Nyamirambo Women’s Center: Literacy class video

V kratkem videu udeleženke in udeleženci tečaja opismenjevanja povedo, zakaj se učijo brati in pisati, kako jim bo to v življenju pomagalo in kaj si želijo v prihodnosti. Tečaj opismenjevanja je del projekta ‘Izobraževanje in ekonomsko opolnomočenje ranljivih skupin žensk v Ruandi’, ki ga Mirovni inštitut izvaja v sodelovanju z Nyamirambo Women’s Center, financira pa ga Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.

Nyamirambo Women’s Center: Mugina branch openin ceremony video

V okviru projekta Izobraževanje in ekonomsko opolnomočenje ranljivih skupin žensk v Ruandi, ki ga Mirovni inštitut izvaja v sodelovanju z Nyamirambo Women’s Center, financira pa ga Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije. se bo v treh letih vsaj 850 žensk in še nekaj moških udeležilo tečajev opismenjevanja, šivanja in frizerstva. Pridobljeno znanje jim bo pomagalo pri iskanju zaposlitve ali pri lastni obrti. Ekonomsko opolnomočenje (še posebej žensk) pomembno vpliva na izobraževanje otrok in njihovo prihodnost.Partnerji:

Financerji: