Izobraževanje in ekonomsko opolnomočenje ranljivih skupin žensk v Ruandi

Marie Aimee Umugeni, predsednica Ženskega centra Nyamirambo, foto: Ross Oscar Knight

Marie Aimee Umugeni, predsednica Ženskega centra Nyamirambo, foto: Ross Oscar Knight

Cilj projekta: Povečati pismenost in ekonomsko neodvisnost ranljivih skupin žensk/deklet v izbranih štirih lokalnih okoljih v Ruandi in prispevati k zmanjšanju razlik med moškimi in ženskami.

Ciljna skupina: Ženske in dekleta stara nad 15 let (vsaj 850 v štirih lokalnih okoljih): 360 vključenih v tečaj opismenjevanja, 180 v tečaj šivanja, 240 v tečaj za frizerke, vsaj 70 v aktivnosti za krepitev zmogljivosti lokalnih organizacij za spodbujanje enakih možnosti, krepitve moči žensk, za izboljšanje na področju opismenjevanja, izobraževanja, usposabljanja, vodenje projektov, itd. Prednost pri udeležbi bodo imele posebej ranljive ženske/dekleta.

Pričakovani rezultati: 1) višja pismenost žensk/deklet v izbranih lokalnih okoljih in izboljšanje njihovega položaja v družbi; 2) pridobljene veščine za opravljanje poklica šivilje in frizerke; 3) okrepljene zmogljivosti lokalnih organizacij za spodbujanje enakih možnosti, krepitev moči žensk, zmanjševanje diskriminacije žensk in razlik med spoloma.

Kratki opis projekta: Projektne aktivnosti in pričakovani rezultati prispevajo k doseganju specifičnega cilja projekta in sicer s tečaji opismenjevanja in usposabljanji za poklica šivilje in frizerke za najbolj ranljive skupine žensk/deklet iz izbranih štirih lokalnih okolij v Ruandi. Pismenost je nujni predpogoj za aktivno sodelovanje v družbi (za urejanje formalnih zadev, izobraževanje, zaposlitev, pomoč otrokom pri izobraževanju, itd.). Z opismenjevanje in usposabljanjem za izbrana dva poklica bodo ženske/dekleta izboljšale svoje zaposlitvene možnosti in svoj ekonomski položaj, to pa jim bo pomagalo prekiniti krog revščine, v katerem so ujete. Projekt prispeva tudi k zmanjševanju razlik med spoloma in z zmanjševanju diskriminacije do žensk/deklet z aktivnostmi za izgradnjo / nadgradnjo delovanja lokalnih organizacij na področju enakosti spolov in krepitve moči žensk, ki bodo tudi po koncu tega projekta še naprej na tem področju delovale. Dolgoročno bo k enakosti spolov prispevala tudi ozaveščenost javnosti in podpora oz. vključenost predstavnikov lokalnih oblasti v projekt.


Foto: Shauna Yu


Nyamirambo Women’s Center: Literacy class video

V kratkem videu udeleženke in udeleženci tečaja opismenjevanja povedo, zakaj se učijo brati in pisati, kako jim bo to v življenju pomagalo in kaj si želijo v prihodnosti. Tečaj opismenjevanja je del projekta ‘Izobraževanje in ekonomsko opolnomočenje ranljivih skupin žensk v Ruandi’, ki ga Mirovni inštitut izvaja v sodelovanju z Nyamirambo Women’s Center, financira pa ga Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.

Nyamirambo Women’s Center: Mugina branch openin ceremony video

V okviru projekta ‘Izobraževanje in ekonomsko opolnomočenje ranljivih skupin žensk v Ruandi’, ki ga Mirovni inštitut izvaja v sodelovanju z Nyamirambo Women’s Center, financira pa ga Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije se bo v treh letih vsaj 850 žensk in še nekaj moških udeležilo tečajev opismenjevanja, šivanja in frizerstva. Pridobljeno znanje jim bo pomagalo pri iskanju zaposlitve ali pri lastni obrti. Ekonomsko opolnomočenje (še posebej žensk) pomembno vpliva na izobraževanje otrok in njihovo prihodnost.


V Ruandi skupaj z lokalno organizacijo Nyamirambo Women’s Center izvajamo projekt, ki številnim ženskam omogoča izobraževanje, usposabljanje in zaposlitev. Zaradi Covid-19 in ukrepov ruandske vlade je moral NWC začasno zapreti vsa svoja vrata – tako pisarne kot tudi učilnic, delavnic, trgovine in knjižnice. Upamo, da se stanje kmalu izboljša in da nadaljujemo z aktivnostmi.Rezultati

Objave:

Medijske objave:

 1. Projekti MI in NWC omenjeni v članku v reviji Manager, 1.2.2018
 2. Članek o NWC v New York Times, 12.1.2018
 3. Članek o NWC v avstralskem mediju Traveller, 1.2.2018
 4. Članek o NWC v ruandskem mediju Igihe, 27.3.208
 5. Women Narrate
 6. Platforma World Wide Women
 7. Popotniški portal Lokal
 8. Popotniški portal Inspirock 
 9. Radisson Blu Hotel & Convention Center Kigali
 10. Popotniški portal ConnactGlobal
 11. Popotniški portal Chwezi Traveller
 12. Novica o projektu v novičniku globalnega učenja za izobraževalce
 13. NWC v članku: KIGALI CITY GUIDE: WHERE TO EAT, DRINK, SHOP AND STAY IN RWANDA’S CHARMING CAPITAL
 14. NWC v članku: Visiting The Nyamirambo Women’s Center in Kigali
 15. NWC v blogu Where did she go? Community based tourism
 16. NWC oz. predsednica Marie Aimee UMugeni v najboljših novicah iz sveta
 17. Novice o NWC in projektu v novičniku o globalnem učenju za izobraževalce
 18. Novice o NWC in projektu v novičniku o globalnem učenju za izobraževalce
 19. NWC v članku We are taking control of our country: the women of Rwanda today 
 20. Sodelavke na projektu so sporočile, da je BTN TV v Ruandi poročala o tečajih, ki jih NWC izvaja, obiskali so jih po javnih dogodkih in podelitvi certifikatov, intervjuuvali sodelavce na projektu in nekatere tečajnice; (ni povezave)
 21. NWC je bil v enem prispevku na TV Rwanda; (ni povezave)
 22. NWC so intervjuvali za Voice of America (ni povezave na intervju)
 23. Novičnik GU za učitelje, novica o projektu v Ruandi
 24. Parlamentarni skupščini EU in AKP v Ruandi- v prizadevanju za boljšo prihodnost
 25. Ruanda: ni miru brez razvoja in ni razvoja brez miru
 26. Novičnik GU za učitelje
 27. Forbes Africa
 28. Nyamirambo walking tour in Kigali

Partnerji:

Financerji: