Novice

Zaživel je Vodnik po človekovih pravicah

Zaživel je Vodnik po človekovih pravicah

Vodnik po človekovih pravicah je spletno orodje za pravno samopomoč. Dostopen je na naslovu clovekovepravice.si. Vodnik na enostaven način pojasnjuje temeljne pravice na različnih področjih družbenega življenja. Ustvarjen je z namenom pomagati posameznikom_cam razumeti svoje pravice in obveznosti ter razvijati sposobnosti za uporabo človekovih pravic v konkretnih situacijah.

Vodnik je nastal v okviru evropske platforme nevladnih organizacij in javnih institucij, ki so se združile s ciljem izboljšati in utrditi skupno razumevanje človekovih pravic med prebivalci in strokovnjaki ter prispevati k informiranim in odgovornim posameznikom in k družbi, ki temelji na demokraciji in pravni državi. Projektni partner v Sloveniji je Mirovni inštitut.

Svetovni program ZN za izobraževanje o človekovih pravicah in Svet Evrope prepoznavata, da ima izobraževanje o človekovih pravicah osrednjo vlogo pri njihovem uresničevanju. S pomočjo Vodnika se posamezniki_ce naučijo prepoznavati, uveljavljati in braniti svoje pravice, kar prispeva k preprečevanju kršitev človekovih pravic, spodbujanju enakosti in trajnostnega razvoja ter krepitvi sodelovanja v demokratičnih procesih.

Vodnik po človekovih pravicah na razumljiv način pojasnjuje, kakšne pravice imajo prebivalci_ke med policijskim pridržanjem, na sodišču, v azilnih postopkih in v družinskih razmerjih. Zavedamo se, da človekove pravice zajemajo široko paleto tem in vprašanj, zato bomo vsebine v prihodnje še nadgrajevali. Lepo vabljeni_e k uporabi Vodnika po človekovih pravicah na spletnem naslovu www.clovekovepravice.si.

Plakat:

HRG-SI-Poster-S