Ozaveščanje in izobraževanje za razvoj in kulturo (AWARD)

Projekt je usmerjen na socialne in ekonomske potenciale kulturne produkcije v lokalnih skupnostih. Njegov namen je ozaveščanje javnih uslužbencev in predstavnikov lokalnih oblasti o pomembni vlogi kulture v razvojnih strategijah lokalnih skupnosti v Evropi in v deželah v razvoju.

Do leta 2014, ko se bo projekt zaključil,  bo projekna skupina izvedla raziskavo o inovativnih projektih in dobrih praksah, razvila module za izvedbo delavnic, pripravila izobraževalna gradiva, spodbujala razprave med udeleženci delavnic in seminarjev, organizirala javne dogodke, predstavila rezultate projekta in izdala zaključno publikacijo.Izvedba

V letu 2012 so partnerji pripravili vprašalnik, ki je namenjen uslužbencem v lokalnih skupnostih, začela je delovati spletna stran projekta, potekale so tudi druge aktivnosti, ki so predvidene v časovnem načrtu projekta. Na strateškem posvetu, ki je bil 24. aprila 2012 v Bruslju, smo analizirali dotedanji potek projekta in uskladili načrt dejavnosti v prihodnjem obdobju. V tej fazi projekta je bil poudarek na delavnicah, izmenjavi dobrih praks, rednem objavljanju novih vsebin na spletni strani projekta in zbiranju vprašalnikov, ki so jih izpolnili predstavniki lokalnih skupnosti in/ali sodelujoči raziskovalci.

Delavnica AWARD projekta je potekala od 22. do 24. novembra 2012 v Parizu kot del širšega dogodka (European Campus of local and regional authorities for culture) v organizaciji Association of European Cities and Regions for Culture ‘Les Rencontres’. Delavnica je bila na temo vloge lokalnih skupnosti pri vključevanju kulture v razvojno sodelovanje v pogojih ekonomske krize, politike varčevalnih ukrepov in proračunskih rezov, kar vpliva na občutno krčenje sredstev, ki jih lokalne skupnosti namenjajo mednarodnemu sodelovanju.

V prvi polovici leta 2013 smo zbirali gradivo, naredili nekaj intervjujev, ter preučili strokovno literaturo in vire za pripravo študije o razvojnih potencialih kulture in migrantskih skupnostih v Ljubljani, ki smo jo pripravili po enotni metodologiji. Sodelovali smo z Oddelkom za kulturo MOL pri pripravi mednarodne konference na temo razvojnih potencialov kulture v razmerju do t.i. kulturnih industrij ter aktivno sodeloval na sami konferenci. V pripravi je tudi članek na temo razvojnih potencialov kulture, ki bo objavljen v recenziranem mednarodnem zborniku.

Rezultati

Vmesna poročila, predstavitve, besedila in druga gradiva so dostopna na spletni strani projekta: AWARD, Awareness Raising and Education for Development and Culture

Partnerji:

  • European New Towns Platform (Belgija) – nosilec projekta
  • Consell Comarcal del Alt Empordà (Španija)
  • Almere (Nizozemska)
  • Harlow (Velika Britanija)
  • Mestna občina Ljubljana (Slovenija)
  • Mirovni inštitut (Slovenija)
  • Les Rencontres, Association of European Cities and Regions for Culture (Francija)

Financerji:

Evropska komisija (EuropeAid)