Predstavitev zbornika (projekt AWARD)

Predstavitev zbornika (projekt AWARD)

Na zaključni konferenci projekta AWARD (Awareness Raising and Education for Development and Culture), ki je potekala med 25. in 27. junijem v Bruslju, je bil predstavljen zbornik The Strength of Culture for Development: Why Culture Matters in International Cooperation (Brussels: P.I.E. Peter Lang, 2014). V knjigi so zbrani prispevki, nastali v okviru projekta, ki je usmerjen na socialne in ekonomske potenciale kulturne produkcije v lokalnih skupnostih.

Projekt AWARD, v katerem kot partner sodeluje tudi Mirovni inštitut, sicer prispeva h krepitvi vloge lokalnih skupnosti pri vključevanju kulture v razvojno sodelovanje v pogojih ekonomske krize, politike varčevalnih ukrepov in proračunskih rezov, kar vpliva na občutno krčenje sredstev, ki jih lokalne skupnosti namenjajo mednarodnemu sodelovanju in kulturi. Dejavnosti Mirovnega inštituta na tem področju smo predstavili na raznih konferenčnih dogodkih v okviru projekta AWARD: A. Milohnić na delavnici v Španiji (Alt Emporda, 20. in 21. februarja) in na že omenjeni zaključni konferenci v Bruslju ter V. Jalušič na lanski konferenci v Ljubljani. Večletni projekt AWARD se bo zaključil prihodnji teden.

Več o knjigi The Strength of Culture for Development si lahko preberete na spletni strani projekta AWARD.