Novice

20. obletnica regionalne mreže medijskih inštitutov v jugovzhodni Evropi

20. obletnica regionalne mreže medijskih inštitutov v jugovzhodni Evropi

seenpm logoMirovni inštitut in drugi soustanovitelji mreže SEENPM obeležujejo 20. obletnico te regionalne mreže medijskih inštitutov in medijskih centrov v jugovzhodni Evropi. Mreža je bila ustanovljena v Sarajevu februarja 2000 z namenom vzpostavljanja stičišča za sodelovanje in medsebojno podporo pri razvoju medijev v regiji v obdobju po vojnah na ozemlju nekdanje Jugoslavije.

SEENPM (Mreža za profesionalizacijo medijev v jugovzhodni Evropi) danes povezuje 19 medijskih centrov in inštitutov iz 13 držav: Albanije, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Črne gore, Hrvaške, Kosova, Madžarske, Moldavije, Romunije, Severne Makedonije, Slovenije, Srbije in Turčije.

SEENPM spodbuja izvrstnost v novinarstvu in medijih s pomočjo raziskovanja, izobraževalnih programov in pobud za uvedbo ustreznih ukrepov medijske politike. Deluje pri zaščiti in obrambi svobode medijev, podpori razvoja neodvisnih medijev in novinarstva ter najvišjih profesionalnih standardov, hkrati pa spodbuja sodelovanje med novinarji.

Dve desetletji regionalne mreže so zaznamovali nenehni napori, da s pomočjo regionalnega sodelovanja mediji v državah regije služijo demokraciji. Od leta 2000 je mreža izvedla številne regionalne akcije in projekte – od usposabljanj in izmenjav novinarjev, urednikov in menedžerjev v medijih, promocije etike in samoregulacije v medijih, raziskovanja medijskega lastništva in njegovega vpliva na neodvisnost in pluralizem medijev, do proučevanja delavskih razmerij v medijih, organizacije nagrade za raziskovalno novinarstvo v državah regije, usposabljanja novinarjev in aktivistov za preverjanje dejstev in nasprotovanje dezinformacijam, raziskovanja in razkrivanja koruptivnih politik in praks v medijskih sistemih v regiji ter zagovarjanja medijske integritete kot vodilnega načela pri zahtevani prenovi medijskih sistemov, ter na koncu podpore razvoju medijske in informacijske pismenosti v regiji. Vsi ti napori za razvoj medijev v regiji so bili usmerjeni v krepitev vrednot v medijih in novinarstvu, ki postavljajo interese javnosti in potrebe občank in občanov po poštenem obveščanju na prvo mesto.

Mirovni inštitut je bil v dvajsetih letih delovanja mreže med njenimi najbolj aktivnimi člani. Vodil je in sodeloval v številnih regionalnih projektih skupaj z drugimi člani mreže. Izpostavljamo projekt o medijskem lastništvu in vplivu lastništva na neodvisnost in pluralizem medijev, projekt Observatorij medijev v jugovzhodni Evropi, ki je preučeval in zagovarjal integriteto medijev in projekt Mediji za državljane, državljani za medije, ki podpira razvoj medijske in informacijske pismenosti.