Novice

Intervju ob izidu nove številke Časopisa za kritiko znanosti

Intervju ob izidu nove številke Časopisa za kritiko znanosti

“Za razumevanje sodobnih manifestacij rasizma rasa kot biološka kategorija ni več ključna, pravi sourednica zadnje številke Časopisa za kritiko znanosti na temo rasizma dr. Mojca Pajnik.

Kot glede toliko drugih družbenih pojavov, moramo tudi glede rasizma obnoviti naše vedenje in razširiti naše razumevanje. Rasa kot biološka kategorija ni več ključna, opozarja Mojca Pajnik, ključna je hierarhizacija. Njen namen pa je inferiorizacija Drugega.

Kar so bili nekoč črnci (in so še vedno), so danes LGBT-osebe, priseljencii, Romi, begunci, revni, vedno znova pa se izumljajo nove kategorije skupin, ki naj se jih inferiorizira. Danes se lahko rasizem maskira tudi kot antirasizem, opozarja sogovornica, sicer višja znanstvena sodelavka na Mirovnem inštitutu in predavateljica na ljubljanski Fakulteti za družbene vede, ki se že vrsto let ukvarja z vprašanji migracij in rasizma.”

Prispevek v celoti.