Novice

Arendt, Koselleck in Begreifen: Ponovno razmišljanje o politiki in konceptih v času krize

Arendt, Koselleck in Begreifen: Ponovno razmišljanje o politiki in konceptih v času krize

FILOZOFSKI VESTNIKV najnovejši angleški izdaji revije Filozofski vestnik 42/1 (2021),  je izšel članek Vlaste Jalušič z naslovom Arendt, Koselleck, and Begreifen: Rethinking Politics and Concepts in Times of Crisis. Povzetek: “Reinhard Koselleck je dolgo veljal za posebno uglednega teoretika družbenopolitičnih konceptov, medtem ko Hannah Arendt do nedavnega ni bila v središču pozornosti kot konceptualna avtorica. Ta članek raziskuje skupni miselni prostor med Arendt in Koselleckovo skozi njuno tezo o vrzeli, prelomu, krizi ali prelomu v tradiciji političnega mišljenja in zgodovinskih obdobij ter kako je to povezano z njunim pojmovanjem konceptualnosti, torej Begreifen (razumevanje). Kljub vtisu, da se je vsak od njih osredotočil na en glavni prelom med preteklostjo in prihodnostjo, sta Arendt in Koselleck oba proučevala številne prelome in krize v zahodni politični tradiciji. Članek skuša prikazati, kako sta njuno značilno razmišljanje in premislek o političnih konceptih (Begreifen) povezana s temi prelomi skozi več neposrednih in posrednih srečanj in kako so si ti hkrati blizu in narazen. Čeprav imajo različne koncepte politike in političnega, je njihovo razumevanje časovnih prelomov in kriz mogoče brati kot komplementarno, zlasti če upoštevamo njuno skrb za vrnitev odgovornosti za dejanja in koncepte v človeško sfero.”

Poleg Vlaste Jalušič so v sklopu tematskih znanstvenih člankov z naslovom ‘Politics and Action’ objavili prispevke:  Arendt’s Break with the Liberal Imaginary of Society, Gorazd Kovačič; The Concept of Emancipation as Political Action (Marx, Arendt, Rancière), Lana Zdravković; “To Act or Not to Act”: Arendt, Hegel, and Shakespeare on Action, Mirt Komel; Towards Biopolitics beyond Life and Death: The Virus, Life, and Death, Toni Čerkez, Martin Gramc. Teksti so javno dostopni tukaj.