Čas je ZA!

Čas je ZA!

ZA-primarni1Mirovni inštitut sodeluje v referendumski kampanji in podpira spremembo Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih na način, ki bi podelil enake pravice istospolnim partnerjem kot raznospolnim.

Za sodelovanje v referendumski kampanji smo se odločili, ker si Mirovni inštitut že vse od svoje ustanovitve leta 1991 prizadeva za politično in pravno enakost istospolnih parov. Trenutna ureditev je nezadostna in ponižujoča – država je registrirano partnerstvo priznala pred desetimi leti, ljudem pa je priznala zgolj minimalne pravice, s čimer je institut partnerstva povsem razvrednotila. Novela ZZZDR ta problem odpravlja. Slovenijo postavlja ob bok najrazvitejšim državam sveta in nam je v ponos. Novela vključuje in ne izključuje. Priznava in ne zanika. Daje in ne jemlje. Ceni in ne ponižuje.

Mirovni inštitut v kampanji ne namerava zbirati sredstev, sodeloval pa bo s svojo ekspertizo s tega področja, pridobljeno v 25 letih delovanja.

Kampanja: http://casjeza.si/