Decembrsko strokovno srečanje

Decembrsko strokovno srečanje

Vljudno vabljeni na decembrski strokovni posvet, ki bo 11. decembra 2015 v Zlati dvorani PF UL s pričetkom ob 11.00 uri, v okviru katerega bosta potekali dve okrogli mizi. Prva okrogla miza bo namenjena novostim in izzivom za leto 2016 glede varčevalnih ukrepov, trga dela ter pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Sledila bo okrogla miza, na kateri bomo razpravljali o novih izzivih pri usklajevanju dela in družine (staranje ženske na vodilnih mestih, aktivno očetovstvo itd.) in vlogi socialnih partnerjev v tej zvezi. Predstavljeni bodo dosedanji rezultati projekta Gequal, ki ga v okviru Norveškega finančnega mehanizma kot nosilec izvaja naš inštitut. Po okrogli mizi bo sledilo zaključno druženje s prigrizkom, kjer bo priložnost za nadaljnjo neformalno razpravo. Zahvala vsem kolektivnim članom in sodelavcem inštituta za podporo in sodelovanje pri ustvarjanju dosežkov v letu 2015, med njimi tudi za včlanitev znanstvene revije Delavci & Delodajalci v ugledno mednarodno združenje International Association of Labour Law Journals.

Sodelujejo:
– prof. dr. Mitja Novak, direktor IDPF
– dr. Katarina Kresal Šoltes, namestnica direktorja IDPF
– prof. dr. Barbara Kresal, profesorica na FSD in EF UL ter raziskovalka IDPF
– Peter Pogačar, državni sekretar na MDDSZ
– Martina Vuk, državna sekretarka na MDDSZ
– Marijan Papež, generalni direktor ZPIZ Slovenije
– Jakob Počivavšek, predsednik KSS Pergam
– mag. Andreja Poje, izvršna sekretarka ZSSS
– prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, profesorica na FDV UL
– dr. Iztok Šori, raziskovalec na Mirovnem inštitutu

Program: http://www.institut-delo.com/

Posvet organizira Inštitut za delo v sodelovanje s Pravno fakulteto v Ljubljani.