Arhiv Foruma Mirovnega inštituta

Forum, |

Forum Mirovnega inštituta je nova oblika odpiranja prostora javne debate. Naloga Foruma, ki bo potekal kontinuirano, je razprava o zamolčanih ali prezrtih perečih političnih, socialnih in kulturnih problemih. Gostje Foruma – vidne osebnosti slovenskega in mednarodnega javnega (strokovnega in političnega) življenja – se bodo opredeljevali do dilem preteklosti, sedanjosti in prihodnosti in s tem prispevali k širjenju demokratičnih obzorij v razmerah postsocializma.

Vodja projekta:
dr.. Roman Kuhar

Doslej smo realizirali: