Hegel skozi Hannah Arendt

Predavanje4. april 2016, 19:00 | ZRC SAZU, Ljubljana

Vabljeni na predavanje dr. Vlaste Jalušič z naslovom Hegel skozi Hannah Arendt, ki se bo odvilo 4.4.2016 ob 19h v Atriju ZRC v soorganizaciji z združenjem Aufhebung.

Status Heglovega vpliva v delu Hannah Arendt  je še vedno precej neraziskan. Z nekaj izjemami večina  recepcij meni, da je izrazito anti-heglovsko nastrojena avtorica. Kljub kritiki filozofije zgodovine pri Hannah Arendt ob manj enosmernem branju njenega dela doživimo „pričakovano presenečenje“, ki ga je zaznal že Jaspers – najdemo namreč številne elemente „heglovskega mišljenja“. Predavanje bo skozi nekaj osrednjih skupnih tem in pojmov  (filozofija, zgodovina, delovanje, svoboda, teror, politika, država, pravica imeti pravice)  osvetlilo aktualni „vmesni prostor“ med Heglom in Arendt.

Vabilo na predavanje dr. Vlaste Jalušič - Hegel skozi Hannah Arendt