Izobraževanje o intersekcionalni perspektivi v razumevanju in reševanju problemov neenakosti in diskriminacije

Delavnica22. november 2011 – 29. november 2011 | Ljubljana, Maribor, Koper

Vljudno vas vabimo na tri enodnevna izobraževanja o intersekcionalni perspektivi v razumevanju in reševanju problemov neenakosti in diskriminacije, ki ga organizira Mirovni inštitut v sodelovanju s Slovensko filantropijo in Zvezo društev upokojencev ob podpori Evropske komisije, programa Progress. Izobraževanje bo potekalo v Ljubljani (22.11.2011), Mariboru (24.11.2011) in Kopru (29.11.2011).Izobraževanje bo sestavljeno iz teoretskega in praktičnega dela. V teoretskem delu bomo skozi perspektivo intersekcionalnosti predstavili nekatere osnovne koncepte, s katerimi prepoznavamo, mislimo in razumemo družbeno in politično neenakost ter diskriminacijo. V praktičnem delu pa bomo v obliki interaktivnih delavnic predstavili in izvedli metode samorefleksije, analize primera antidiskriminacijskih politik ter prepoznavanja kompleksnih neenakosti in diskriminacij v lastnih organizacijah.Izobraževanje je namenjeno oblikovalcem politik in javnim uslužbencem, socialnim delavcem in delavkam, aktivistom in aktivistkam nevladnih organizacij ter raziskovalkam in raziskovalcem družbenih neenakosti, ki bodo z udeležbo pridobili znanje in kompetence s področja:
– teoretskega poznavanja in razumevanja koncepta intersekcionalnosti;
– nekategoričnega, nestereotipnega načina obravnavanja družbene heterogenosti in diskriminiranih ljudi;
– praktične analize in refleksije lastnega dela skozi perspektivo intersekcionalnosti;
– uporabe intersekcionalnega pristopa v oblikovanju politik, socialnem delu, raziskovanju, aktivizmu;
– nadaljnjega razvoja in izboljšanja lastnih metod dela.
Izobraževanje bodo izvajale Dr. Vlasta Jalušič, Dr. Majda Hrženjak in Dr. Živa Humer z Mirovnega inštituta.
Izobraževanja se lahko udeležite brezplačno ob predhodni prijavi. Število udeležencev je omejeno na 15 oseb. Zadnji rok za prijavo je 15. november 2011. Za prijave, vprašanja in dodatne informacije nam lahko pišete na e-naslov: neza.kogovsek@mirovni-institut.si ali nas pokličete na telefonsko številko 01 234 77 33 ali 01 234 77 20.

Podrobneje v vabilu (pdf)