Migrant_ka kot politični subjekt v globalni dobi izginotja politike

Pogovor13. marec 2017, 10:00 | FDV, predavalnica 20

Živimo v času, ki ga Alain Badiou poimenuje »kapitalo-parlamentarizem«, to je »preveč objektivistično sparjenje tržne ekonomije in volilnega rituala«, kjer je resnična politika v vrtincu navidezne volilne svobode izginila na parlamentarnem parketu in v ekonomskih interesih globalnega kapitalizma. Z mehanizmi ideoloških in represivnih aparatov države so kriminalizirani resnični poskusi misli-prakse politike kot gradnje radikalno vključujoče politične skupnosti, ki omogoča emancipacijo/politično subjektivizacijo. V situaciji večjega prihoda ljudi iz drugih držav v Slovenijo (imenuje se jih: migranti_ke, begunci_ke, prebežniki_ce …) se je v določenih krogih okrepilo politično delovanje skozi boj za odprte meje, svobodo gibanja in enake pravice. Del aktivistične srenje, akademskega in teoretskega diskurza je v migrantih, beguncih, prebežnikih želelo prepoznati politični subjekt, ki bo spremenil svet na bolje. Pomemben motiv takšnega razumevanja je izogibanje viktimizaciji in politična »vera v nemogoče«. Vendar se ob tem postavlja vprašanje, ali je emancipacija/politična subjektivizacija nujno posledica prisile, prepovedi in nasilja? In ali jo morajo izzvati tisti, ki so oropani vseh pravic in reducirani na »gola življenja« (agambenovski homo sacer)?

Dejstvo je, da je boj migrantov za odprte meje, svobodo gibanja in enake pravice politiziral tako njihova kot življenja ostalih, ki z njimi neposredno delajo – in tudi širše. A kako razumeti migrantsko željo po normalnem, malomeščanskem, povprečnem življenju, ki ga uživamo tisti, ki še vedno nismo oropani popolnoma vseh pravic? Slišali bomo, kako o tem razmišljajo ljudje, ki so v Slovenijo prišli pred kratkim, ter tisti, ki se aktivno vključujejo v sooblikovanje novih skupnosti: Somaye Asadpor, Šaraf Hašami, Hakim Asnabla, Teja Reba, Arne Zupančič. Moderacija in uvod: Lana Zdravković.

Razprava poteka v okviru predmeta Kulturna in medijska globalizacija v organizaciji Mirovnega inštituta in Katedre za medijske in komunikacijske študije na FDV.