Zakon o tujcih kot simptom avtokratske oblasti?

Posvet2. marec 2017, 17:00 | Atrij ZRC, Ljubljana

ZRC SAZU in Mirovni inštitu vabita na posvet Zakon o tujcih kot simptom avtokratske oblasti?, ki bo v četrtek, 2. marca 2017, od 17. do 20. ure, v atriju ZRC (Novi trg 2, Ljubljana)

Državni zbor je 26. januarja 2017 sprejel novelo zakona o tujcih, ki oblastem omogoča, da zapre meje za prosilce za azil. Ker je v nasprotju s slovensko ustavo, mednarodnim pravom in pravom Evropske unije na področju mednarodne zaščite, je bil že osnutek zakona deležen številnih očitkov. Večina kritičnih komentarjev je bila v zakonodajnem postopku odpravljena z izgovorom, da mednarodni in evropski pravni okvir nista prilagojena “novi situaciji”. Namesto na resni strokovni analizi zakon v veliki meri temelji na politični propagandi, ki se naslanja na hipotetične katastrofične scenarije.

Poleg tega je zakon policiji podelil nova pooblastila in jo zadolžil za naloge preverjanja ranljivosti posameznih prosilcev za azil. V kontekstu vsesplošne krepitve policijskih pooblastil, zniževanja standardov za poseg v pravice in svoboščine posameznika ali posameznice in uvajanja novih prisilnih sredstev (npr. električnih paralizatorjev) zakon o tujcih predstavlja  korak h krepitvi policijske države. Zavesten spregled strokovnih argumentov in politična propaganda zato ne pričata le o zlorabi vladnih pooblastil, temveč napeljujeta na zavestno kršenje ustave in mednarodnega prava.

Poleg premisleka o pomenu in učinkih zakona ter iskanja odgovorov na vprašanje, v kolikšni meri imamo opravka z uvajanjem de facto izrednega stanja in z avtokratskimi ambicijami oblasti, bodo udeleženci posveta identificirali tudi možnosti za čim prejšnjo razveljavitev najbolj problematičnih členov.

Na posvetu bodo sodelovali/e:

  • Oto Luthar, ZRC SAZU (pozdravni nagovor)
  • Andrej Rozman Roza
  • Andreja Vezovnik, Fakulteta za družbene vede UL
  • Neža Kogovšek Šalamon, Mirovni inštitut
  • Boštjan Videmšek, novinar Dela
  • Tadej Troha, Filozofski inštitut ZRC SAZU
  • Uršula Lipovec Čebron, Filozofska fakulteta UL

Moderacija: Marina Lukšič Hacin, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU

Na osnovi razprave bo pripravljen redakcijski zapis predlogov za ukrepanje, namenjen široki distribuciji. Pogovoru bo sledilo druženje ob čaju. Zaradi lažje organizacije vas vljudno naprošamo za predhodno prijavo tukaj.

 

Vljudno vabljeni!