Na razkrižju kulturnih politik: Zahodni Balkan

Delavnica12. maj 2008, 15:30 | Atrij ZRC SAZU, Ljubljana

Mirovni inštitut pripravlja delavnico At the Crossroads of Cultural Politics: The Western Balkans (Na razkrižju kulturnih politik: Zahodni Balkan), ki bo 12. maja 2008, od 15.30 do 18.30 ure, v Atriju Znanstveno raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU), Novi trg 2, Ljubljana. Delavnico smo zasnovali kot skupni kritični premislek o temi, o kateri bodo razpravljali tudi udeleženci in udeleženke mednarodne konference o skupni zunanji kulturni politiki Evropske unije New Paradigms, New Models: Culture in the EU External Relations / Nove paradigme, novi modeli: kultura v zunanjih odnosih EU, ki jo organizira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije 13. in 14. maja v Ljubljani.

Nova realnost neodvisne umetniške in kulturne produkcije v državah zahodnega Balkana je posledica tako imenovane tranzicije, pa tudi širitve EU, ki je geografsko z vseh strani »obkrožila« Zahodni Balkan. Vzpostavljajo se nova razmerja, ki terjajo ponovni premislek o kategorijah, kot so, denimo: nacionalno/evropsko, nacionalno/internacionalno, tradicionalno/sodobno. Udeleženci delavnice bodo izmenjali izkušnje, mnenja in poglede na razmerja med umetniškimi in kulturnimi praksami ter nacionalnimi kulturnimi politikami držav zahodnega Balkana, ta premislek pa bodo povezali s problematiko zunanje kulturne politike EU na tem območju in širše. Obenem bodo razpravljali o možnih podpornih instrumentih za sodobne umetniške in kulturne produkcije in prakse na področju zahodnega Balkana. Eden izmed namenov delavnice je tudi premislek o tem, kako spodbuditi pogostejše in celovitejše predstavitve sodobnih umetniških praks iz EU na prostoru zahodnega Balkana in obratno, iz zahodnega Balkana v EU, ne nazadnje pa poudariti pomen tistih kulturnih politik in umetniških praks, ki se v tem prostoru med seboj povezujejo preko nacionalnih meja.

Uvodne predstavitve bodo prispevali:

  • Aida Kalender, programska direktorica, Akcija Sarajevo, Sarajevo, Bosna in Hercegovina
  • Emina Višnić, kulturna menadžerka, Clubture network & Multimedijski center Mama, Zagreb, Hrvaška
  • Miško Šuvaković, profesor, Univerzitet umetnosti, Beograd, Srbija
  • Suzana Milevska, programska direktorica, Vizualni in kulturni Center, Eurobalkan Institute, Skopje, Makedonija
  • Svetlana Racanović, direktorica, Nansen Dialogue Centre, Podgorica, Črna Gora

Pogovor, ki bo potekal v angleškem jeziku, bo povezoval Lev Kreft, direktor Mirovnega inštituta in profesor na Univerzi v Ljubljani, Aldo Milohnić, raziskovalec pri Mirovnem inštitutu, pa bo strnil ključne poudarke iz razprave in jih potem predstavil na mednarodni konferenci New Paradigms, New Models: Culture in the EU External Relations / Nove paradigme, novi modeli: kultura v zunanjih odnosih EU.

Delavnico smo zastavili kot delovno srečanje, zato si želimo, da bi vsi prisotni aktivno sodelovali v razpravi. Če bi se delavnice radi udeležili, vas prosimo, da se obrnete na Lano Zdravković (naslov elektronske pošte: lana.zdravkovic@mail.mirovni-institut.si , telefon: 01 234 77 20).

Ob delavnici je izšla tudi publikacija z vsemi prispevki udeležencev v angleškem jeziku. Publikacijo si lahko ogledate s klikom na to povezavo.