Seminar za politično teorijo: Kantov sensus communis

Seminar1. junij 2016, 19:00 | Knjižnica MI, Ljubljana

V sredo, 1. junija 2016, ob 19. uri, nadaljujemo z branjem Kantovega klasičnega dela Kritika razsodne moči (Kritik der Urteilskraft*), ki poteka v okviru Seminarja za politično teorijo v knjižnici Mirovnega inštituta na Metelkovi 6 (zvonec: knjižnica MI).

Tokrat na srečanju ne bomo osredotočeni na kvantiteto poglavij, saj bomo za spremembo imeli tematsko branje. Obravnavali bomo Kantov sensus communis, ne v njenem vulgarnem smislu, temveč v njeni politični razsežnosti, torej kot idejo skupnostnega čuta. V tem kontekstu bomo predelali paragrafa §21 in §42. Tako kot vedno, je zaželeno, da navedena paragrafa pred srečanjem tudi preberete.

Facebook stran: www.facebook.com/seminarzapoliticnoteorijo

Se vidimo na medmrežju in na branju.

*Prevod dela z naslovom Kritika razsodne moči je izšel pri založbi ZRC SAZU.
http://fi2.zrc-sazu.si/sl/publikacije/kritika-razsodne-moci#v