Digitalno državljanstvo

Simpozij24. maj 2016, 13:00 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Vabimo vas na simpozij Digitalno državljanstvo, ki bo v torek, 24. maja ob 13. uri na Fakulteti za družbene vede. Simpozij organiziramo v okviru triletnega raziskovalnega projekta, v okviru katerega preučujemo participacijo v informacijskih družbah, v povezavi s komuniciranjem političnih akterjev in delovanjem družbenih gibanj.

Simpozij organiziramo v okviru triletnega projekta Digitalno državljanstvo, v okviru katerega se ukvarjamo z vprašanem politične participacije, ki se spreminja pod vplivom naraščajoče družbene kompleksnosti, vzpona informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter konvergence medijev. Digitalno državljanstvo obravnavamo kot delovanje državljanov v enakopravnih odnosih v skupnosti (polity), s poudarkom na preučevanju priložnosti in ovir online okolja in z upoštevanjem vrste okoliščin, ki določajo participacijo v (evropski) javni sferi. Raziskava preučuje komuniciranje etabliranih političnih akterjev in tematizira politiko in komunikacijo družbenih gibanj, ki se različno formirajo v nasprotjih do institucionalizirane politike. Projekt poteka v koordinaciji Mirovnega inštituta v sodelovanju s Fakulteto za družbene vede (UL) in Fakulteto za humanistične študije (UP).

Več: http://www.digitalnodrzavljanstvo.si/

*Simpozij bo potekal v angleškem jeziku.

Program in povzetki