Seminar za politično teorijo: o sporočljivosti občutka, drugič

Seminar10. maj 2016, 20:00 | Knjižnica MI, Ljubljana

V torek, 10. maja 2016, ob 20. uri, nadaljujemo z branjem Kantovega klasičnega dela Kritika razsodne moči (Kritik der Urteilskraft*), ki poteka v okviru Seminarja za politično teorijo v knjižnici Mirovnega inštituta na Metelkovi 6 (zvonec: knjižnica MI).

Na zadnjem srečanju smo pričeli z branjem razdelka o dedukciji čistih estetskih sodb in dospeli do paragrafa o sporočljivosti občutka. Tokrat bomo predvidoma predelali paragrafe do §42. Tako kot vedno, je zaželeno, da navedene paragrafe pred srečanjem tudi preberete.

Facebook stran: www.facebook.com/seminarzapoliticnoteorijo

Se vidimo na medmrežju in na branju.

*Prevod dela z naslovom Kritika razsodne moči je izšel pri založbi ZRC SAZU.
http://fi2.zrc-sazu.si/sl/publikacije/kritika-razsodne-moci#v