Shema minimalnega dohodka v Sloveniji – med revščino in dostojnim življenjem

Posvet3. maj 2018, 10:00 | Hiša Evropske unije, Ljubljana

Vljudno vabimo na posvet »Shema minimalnega dohodka v Sloveniji – med revščino in dostojnim življenjem«, ki ga Mirovni inštitut organizira v četrtek, 03.05.2018, ob 10:00 v Hiši Evropske Unije (Dunajska c. 20, Ljubljana).

Posvet je organiziran v okviru »Evropske mreže minimalnih dohodkov – EMIN« (»European Minimum Income Network – EMIN«) v Sloveniji in sodelovanju z Evropsko mrežo za boj proti revščini (»European Anti-Poverty Network – EAPN«). Evropska mreža minimalnih dohodkov (EMIN) je neformalna mreža organizacij in posameznih oseb, ki si prizadevajo doseči postopno uresničevanje pravice do ustreznega, dostopnega in vključujočega sistema minimalnega dohodka. Ustrezen minimalni dohodek predstavlja določeno višino dohodka, ki omogoča dostojno življenje in aktivno vključevanje v družbo. Ustrezni sistemi minimalnega dohodka upoštevajo rast življenjskih stroškov. Dostopen minimalni dohodek omogoča vključenost vseh, ki potrebujejo podporo. Vključujoč minimalni dohodek spodbuja opolnomočenje in aktivno udeležbo posameznikov in posameznic v družbi ter omogoča dostop do kakovostnih storitev in vključujočega trga dela. Ustrezen, dostopen in vključujoč minimalni dohodek temelji na načelu enakosti. Sheme minimalnega dohodka so podporne dohodkovne sheme, namenjene osebam na trgu dela ali izven njega, ki nimajo dovolj sredstev za preživljanje.

Veliko več vsebinskih in organizacijskih informacij najdete v priponkah. Zavoljo lažje organizacije lepo prosimo za izpolnjene prijavnice, četudi gre za brezplačen dogodek.

Posvet ‘Shema minimalnega dohodka’ (Vabilo)

Posvet ‘Shema minimalnega dohodka’ (Program)

Prijavnica