Usposabljanje za mladinske nosilce strpnosti in medkulturnosti ODPIRAMO MEJE: VKLJUČEVANJE BEGUNCEV IN MIGRANTOV

Delavnica24. april 2018 – 25. april 2018 | Novi trg 9, Novo mesto

 

Migracije niso nič novega, ljudje se iz različnih razlogov selimo že od nekdaj. V novejšem obdobju jih je dodatno pospešil prost pretok delovne sile, prav tako so k temu prispevala različna krizna žarišča, ki so po svetu pognala na milijone beguncev, ki prihajajo tudi v Evropo. Družb, v katerih bi živeli pripadniki zgolj ene kulture, tako skorajda ni več. Takšna kulturna raznolikost je prednost, ki bi jo lokalna okolja lahko zelo dobro izkoristila. Žal pa mnogi v priseljencih ne vidijo nič pozitivnega.

Katere so prednosti večkulturnih družb? Kako o teh prednostih ozaveščati tiste, ki v priseljencih/beguncih vidijo grožnjo? Kako učinkovito zagovarjati, zakaj je raznolika in vključujoča družba dolgoročno boljša za vse nas?

Udeleženke in udeleženci usposabljanja se boste prvi dan srečali z informacijami o migracijah, raznolikosti, predsodkih in stereotipih. Drugi dan bo predvsem praktične narave. S pomočjo interaktivnih delavnic, ki vključujejo vaje pisanja in nastopanja, se boste naučili učinkovitega komuniciranja o prednostih raznolikosti. Preučili boste elemente popularne kulture nekoč in danes, pregledali različna besedila in družbena gibanja in se učili biti učinkoviti zagovorniki in zagovornice raznolike družbe.

Št. udeležencev: 10–25
Starost: 16–24 let


PROGRAM

 1. dan: torek, 24. april 2018, od 16. do 20. ure
 • Osnove o migracijah (Jure Gombač, ZRC SAZU)
 • Raznolikost in vključujoča družba (Musa Okwonga, Berlin)
 • Stereotipi in predsodki (Maja Žunič Fabjančič, DRPDNM)
 • Sovražni govor (Veronika Bajt, Mojca Frelih, Mirovni inštitut)

 

 1. dan: sreda, 25. april 2018, od 10. do 20. ure
 • Obisk dnevnih centrov za priseljence in romske otroke (Andreja Luštek, DRPDNM)
 • Delo z ranljivimi skupinami (Maja Žunič Fabjančič, DRPDNM)
 • Kako vzpostaviti vključujočo družbo / Kako se uspešno vključiti (Musa Okwonga, Berlin)
 • Odprta razprava

Poseben gost: Musa Okwonga, begunec iz Ugande, ki živi v Berlinu (njegov del programa bo potekal v angleškem jeziku).

Udeležba je brezplačna, zagotovljeni so tudi prenočišče, prehrana in prevoz.

Obvezne predhodne prijave na franja.arlic@mirovni-institut.si, najkasneje do petka, 20. 4. 2018.

Dodatne informacije: Veronika Bajt, veronika.bajt@mirovni-institut.si in Maja Žunič Fabjančič, 031 358 143 (vsebinske informacije) ter Tina Cigler, 041 636 404 (tehnične informacije).


 

Usposabljanje je ena od aktivnosti mednarodnega projekta GEAR – Globalno izobraževanje in aktivno delovanje za zaščito človekovih pravic, vključenost in demokratične vrednote v medkulturnih družbah. Stran projekta: https://gear.gong.hr/

GEAR logo

 

 

 

EARSMUS logo

 

 

 

 

Projekt želi prispevati k medkulturnemu razumevanju ter spodbuja izmenjavo in izboljševanje obstoječih dobrih praks globalnega, državljanskega in medkulturnega učenja. Njegov cilj je preprečevanje nasilne radikalizacije in spodbujanje demokratičnih vrednot, temeljnih pravic, medkulturno razumevanje in aktivno državljanstvo.