Skrbna podjetja – izzivi v delovnem okolju

Posvet11. september 2019, 11:00 | Hiša Evropske Unije, Ljubljana

Vljudno vabimo na posvet: “Skrbna podjetja – izzivi v delovnem okolju”, ki bo 11. septembra 2019 (10:00 – 12:00) v Hiši Evropske Unije (Dunajska c. 20) v Ljubljani.

Usklajevanje skrbstvenih odgovornosti in plačanega dela je pogosto razumljeno kot problem žensk, zlasti v njihovih materinskih obveznostih. Vključeno očetovstvo in staranje družbe razširjata koncept usklajevanja družinskega in poklicnega življenja. Pri tem imajo, poleg javnih politik, pomembno vlogo tudi delodajalci z ustvarjanjem kvalitetnih delovnih pogojev in organizacijskih kultur, ki omogočajo vključenost svojih zaposlenih v skrb za otroke, starejše in za svoje zdravje. Danes ugotavljamo, da se z ovirami pri usklajevanju soočajo tudi moški s skrbstvenimi odgovornostmi. Sodobni moški so in si želijo biti še bolj vključeni v skrb za otroke in starejše, vendar ni vse odvisno le od posameznikovih želja, temveč tudi od njihovega položaja na trgu dela, delovnega okolja, delodajalca in organizacijske kulture v podjetju.

Namen posveta je odpreti javno razpravo o pomenu podpornega delovnega okolja pri usklajevanju dela in skrbstvenih odgovornosti za zaposlene ženske in moške, podjetja in celotno družbo. V Sloveniji imamo primere uspešnih podjetij in organizacij, ki so že vpeljale različne ukrepe za usklajevanje in že imajo znanje ter izkušnje na tem področju organizacijske kulture. Vse več je posameznikov, ki aktivno prevzemajo skrbstvene odgovornosti v zasebnem življenju, to pa jih ne ovira na njihovih kariernih poteh, ker jim delovne organizacije omogočajo usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja. Te prakse potrjujejo, da zadovoljstvo in uspeh na poklicni poti ne izključuje aktivne vloge moških pri skrbi za otroke in starejše.

Zaradi lažje organizacije svojo udeležbo sporočite na: mojca.frelih@mirovni-institut.si,  najkasneje do ponedeljka, 09. septembra 2019.

PROGRAM (Hiša Evropske Unije, 11.09.2019, 10:00 – 12:00):

Na posvetu bodo posamezniki, predstavniki in predstavnice podjetij, sindikalnih in delodajalskih združenj predstavili svoja stališča o vlogi delodajalcev, sindikatov, vodstev podjetij in organizacij pri uvajanju ukrepov usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja. Kakšne organizacijske kulture so izvedljive in kako lahko omogočajo aktivno vključenost moških v skrb za otroke in starejše? Kakšni so pozitivni učinki ‘skrbnih’ organizacijskih kultur za zaposlene, za delodajalce in za družbo kot celoto?

10.00 – 10.10      dr. Živa Humer, Mirovni inštitut

10.10 – 10.20      Rok Praprotnik

10.20 – 10.30      Lidija Jerkič, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije

10.30 – 10.40       Jože Smole, Združenje delodajalcev Slovenije

10.40 – 11.45      Okrogla miza in razprava (moderira: mag. Mojca Frelih, Mirovni inštitut):

Matej Feguš, Donar d.o.o.

Gregor Novak, Policija

Mateja Gerečnik, Sindikat Kovinske In Elektroindustrije Slovenije

Aleš Kranjc Kušlan, Ekvilib Inštitut

11.45 – 12.00       Zaključek in neformalno druženje ob prigrizku

Posvet je del projekta Podporno delovno okolje za moške pri usklajevanju dela in skrbstvenih odgovornosti – MiC (2019 – 2022). Projekt MiC se financira iz Programa EaSI-PROGRESS.

Vabilo in program