Uresničevanje pravice do odvetnika in pravne pomoči

Posvet14. februar 2018 – 26. februar 2018 | Koper, Ljubljana, Maribor, Celje, Kranj

Mirovni inštitut ob iztekanju projekta »Krepitev procesnih pravic v kazenskih postopkih: učinkovito uresničevanje pravice do odvetnika/ pravne pomoči na podlagi Stockholmskega programa« v februarju organizira posvete v petih slovenskih krajih, na katere bomo povabili predstavnike sodstva, tožilcev, odvetnikov ter policije.

Soorganizator dogodka v Ljubljani je Inštitut za Kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, vse dogodke pa organiziramo v sodelovanju z Odvetniško akademijo Odvetniške zbornice Slovenije.

Posveti so namenjeni predvsem odvetnikom, državnim tožilcem, sodnikom in predstavnikom policije, vabljeni pa tudi vsi ostali zainteresirani!

Cilj posveta je razprava o pomenu Direktive 2013/48/EU o pravici do dostopa do odvetnika v kazenskem postopku in Priporočila C(2013) 8179/2 o pravici osumljencev in obdolžencev do pravne pomoči ter glavnih izzivih na tem področju. S posvetom želimo okrepiti tudi znanje deležnikov o mednarodnih ter evropskih standardih na področju pravice osumljencev in obdolžencev do odvetnika in pravne pomoči. Predstavili bomo ugotovitve slovenske nacionalne študije o pravici do odvetnika in pravici do pravne pomoči v kazenskih postopkih ter mednarodne standarde na tem področju. Veseli bomo vaših odzivov in širše razprave.

Kraj in čas


Vabilo Prosimo, da udeležbo na dogodku potrdite na naslov sara.tavcar@mirovni-institut.si.


Projekt sofinancira Evropska Unija, Program za pravosodje