Krepitev procesnih pravic v kazenskih postopkih: učinkovito uresničevanje pravice do odvetnika/ pravne pomoči na podlagi Stockholmskega programa

Cilj projekta je povečati razumevanje pomanjkljivosti v nacionalnih pravnih sistemih držav partneric glede področij, ki jih naslavlja Direktiva  2013/48/EU o pravici do dostopa do odvetnika v kazenskem postopku in Priporočilo C(2013) 8179/2 o pravici osumljencev in obdolžencev do pravne pomoči ter identifikacija in promocija primerov dobre prakse. Namen pa je tudi spodbuditi komunikacijo ter koordinacijo pravnikov in okrepiti znanje deležnikov o mednarodnih ter EU standardih na področju pravice osumljencev in obdolžencev do odvetnika in pravne pomoči.Rezultati

Ugotovitev raziskave lahko najdete v dveh publikacijah, ki so jih izdali v okviru projekta: Krepitev procesnih pravic v kazenskih postopkih: učinkovito izvajanje pravice do odvetnika in pravne pomoči v kazenskem postopku –Študija o Sloveniji in Priročnik.

Na podlagi nacionalnih študij, ki so jih pripravili partnerji projekta, je nastalo tudi primerjalno poročilo v angleškem jeziku.

Partnerji:

  • Bulgarian Helsinki Committee (koordinator projekta)
  • Hungarian Helsinki Committee
  • Helsinki Foundation for Human Rights in Poland
  • Human Rights Monitoring Institute in Lithuania

Financerji:

Evropska komisija