Vabilo na usposabljanje

Delavnica12. november 2018 – 3. december 2018 | Ljubljana, Novo mesto, Slovenske Konjice, Kozina, Brezovica pri Ljubljani

Mednarodni projekt Opolnomočenje fantov za izbiro skrbstvenih poklicev, ki ga sofinancira Evropska komisija, naslavlja izjemno nizek delež moških v poklicih, kot so negovalec, vzgojitelj predšolskih otrok, učitelj razrednega pouka, medicinski tehnik, socialni oskrbovalec ipd. Medtem ko se dekleta že odločajo za poklicne izbire, ki stereotipno veljajo moške, pa se fantje le izjemoma odločajo za poklicna izobraževanja, ki so pojmovana kot tradicionalna ženska. Mednarodne študije kažejo, da je eden od razlogov ta, da fantje niso deležni ustrezne podpore  šol in svetovalnih služb, kadar želijo raziskati možnosti spolno netipičnih poklicnih izbir. Prav zato Mirovni inštitut organizira brezplačna enodnevna usposabljanja Fantje v skrbstvenih poklicih za karierne svetovalce in svetovalke ter učiteljice in učitelje za spolno senzibilno poklicno svetovanje. Pridruženi partner projekta je Center RS za poklicno izobraževanje (CPI), koordinator v Sloveniji pa Mirovni inštitut.

Usposabljanje prinaša vpogled v spolno  segregacijo trga dela, posebnosti skrbstvenega dela, kako spolni stereotipi vplivajo na fante, predvsem pa v konkretne didaktične metode, s katerimi lahko fante informiramo o skrbstvenih poklicih in okrepimo v premoščanju spolnih stereotipov v poklicnih izbirah.

Sodelujoči boste prejeli potrdilo, na podlagi katerega boste lahko pridobili točke za napredovanje. Za vsa usposabljanja sprejemamo prijave (najkasneje 1 teden pred samim usposabljanjem na: mojca.frelih@mirovni-institut.si).

Trenutno razpisana usposabljanja so:

 • Ponedeljek, 12.11.2018 ob 09:30 (do 17:30), Hiša EU, Dunajska 56, Ljubljana
  • (prijave najkasneje do 5.11.2018 na: mojca.frelih@mirovni-institut.si)
 • Torek, 13.11.2018 ob 08:30 (do 16:30), DRPD Novo mesto, Novi trg 9, Novo mesto
  • (prijave najkasneje do 6.11.2018 na: mojca.frelih@mirovni-institut.si)
 • Ponedeljek, 26.11.2018 ob 09:00 (do 17:00),OŠ Pod Goro, Šolska ulica 3, Slovenske Konjice
  • (prijave najkasneje do 19.11.2018 na: mojca.frelih@mirovni-institut.si)
 • Sreda, 28.11.2018 ob 09:00 (do 17:00), Občina Hrpelje – Kozina. Hrpelje, Reška cesta 14 6240 Kozina
  • (prijave najkasneje do 21.11.2018 na: mojca.frelih@mirovni-institut.si)
 • Ponedeljek, 3.12.2018 ob 08:00 (do 16:00), OŠ Brezovica, Šolska ulica 15, Brezovica pri Ljubljani
  • (prijave najkasneje do 26.11.2018 na: mojca.frelih@mirovni-institut.si)

Usposabljanje v Ljubljani (Hiša EU) se bo pričelo ob 9:30 s predstavitvijo in ogledom MC »Doživi Evropo«.

Vabilo