Gender Differentiation in Media Industries

Konferenca14. junij 2018 – 15. junij 2018 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Mirovni inštitut v sodelovanju s Fakulteto za družbene vede (FDV) organizira mednarodno konferenco Gender Differentiation in Media Industries, ki bo potekala v Ljubljani na FDV, 14. in 15. junija. Konferenca naslavlja procese uspoljenosti medijev na preseku medijske politike, produkcije, reprezentacije in potrošnje.

weseeequal

V pristopih k obravnavi spolne neenakosti v medijih je osrednji poudarek na analizi struktur in praks, kar pomaga razumeti ne zgolj, kaj so problemi (plačne neenakosti, nižja zastopanost žensk na položajih upravljanja, manjše možnosti za napredovanje na delovnem mestu, podreprezentiranost žensk kot subjektov novic idr.), ampak kaj so vzroki za reprodukcijo neenakosti. Konferenca je del temeljnega raziskovalnega projekta, ki ga financira Agencija za raziskovalno dejavnost RS.

14. junija bo program potekal v veliki dvorani, 15. pa v predavalnicah 19 in 21 na FDV.

Udeležbo na konferenci potrdite na naslov mojca.frelih@mirovni-institut.si najpozneje do ponedeljka, 11. junija.


Program konference | Več o projektu