Opolnomočenje fantov za izbiro skrbstvenih poklicev (BiC)

V EU so iniciative za zmanjševanje vztrajne poklicne in izobraževalne horizontalne segregacije po spolu enostranske – osredotočajo se na spodbujanje deklet v visokokvalificirane tehnične in naravoslovne poklice. Programi, ki bi podpirali fante v njihovih spolno netradicionalnih izobraževalnih in poklicnih izbirah, so v EU redki, v Sloveniji pa neobstoječi. Medtem ko dekleta že v precejšnjem številu gravitirajo k tradicionalno moškim poklicnim izbiram, pa se fantje ne odločajo za feminizirana izobraževanja in poklice, kar je izrazito predvsem v skrbstvenih poklicih kot so nega, socialna oskrba, delo v vrtcih in poučevanje v nižjih razredih OŠ. Na teh področjih delež moških v Sloveniji ne dosega 10%, v EU pa 15%. Ker mednarodne študije kažejo, da fantje niso deležni ustrezne podpore svetovalnih služb, kadar želijo raziskati možnosti spolno netipičnih poklicnih poti, je namen projekta razviti in razširiti orodja in mehanizme za spolno senzibilno poklicno svetovanje, ki bo omogočalo opolnomočenje fantov, ki se zanimajo za skrbstvene poklice.

Projektne stran: http://www.boys-in-care.eu/si/porocila.htmlRezultati


Izobraževalna in poklicna spolna segregacija v skrbstvenem sektorju, Boys in care: nacionalno poročilo – Slovenija, Majda Hrženjak, Živa Humer in Mojca Frelih

Fantje v skrbstvenih poklicih. Opolnomočenje fantov za izbiro skrbstvenih poklicev. Priročnik za učiteljice in učitelje ter karierne svetovalce in svetovalke za spolno občutljivo poklicno svetovanje, 2019.


Posvet »Izzivi enakosti spolov v osnovnošolskem kariernem svetovanju«, Trubarjeva hiša literature (Stritarjeva ulica 7), 21. 05. 2019, Ljubljana.

Javni posvet_zzivi enakosti spolov v osnovnosolskem kariernem svetovanju
VABILO
PROGRAM


Zakjučna konferenca projekta v Firencah, 21.6.2019

PROGRAM KONFERENCE

Financerji:

EC, JUST program