Vključevanje in izključevanje znotraj meja Evrope in na njih

Konferenca6. junij 2008 – 7. junij 2008 | Hotel Lucija, Portorož

Vabimo vas na mednarodno konferenco »Vključevanje in izključevanje znotraj meja Evrope in na njih«, ki bo potekala od 06. do 07. junija 2008 v dvorani Grand Hotela METROPOL (Obala 77) v Portorožu. Vabilu prilagamo program in prosimo, da nam udeležbo potrdite čim prej, najkasneje do 04.06.2008 na elektronski naslov: eva.vrtacic@mail.mirovni-institut.si. Konferenca bo potekala v angleškem jeziku. Hvala za razumevanje.

Projekt želi prispevati k znanstvenim razpravam o vključevanju in izključevanju v Evropski uniji in njeni soseščini s poudarkom na težavah in kontroverznih razmerjih na mejah Evropske unije (v povezavi s politiko azila, trgovanja z ljudmi in podobno). Širši okvir razprav na konferenci predstavlja prijateljska sosedska politika EU, ki vzpostavlja z različnimi regijami v soseščini posebne tipe odnosov, prehodnosti in mejnih režimov. Med deželami na sami meji EU je seveda tudi Slovenija, in med regijami sta tu posebej pomembni Zahodni Balkan in Sredozemlje, zato bo poseben poudarek v analizi politik in razpravi o njih namenjen prav njima. Ker pa je obravnava odnosov vključevanja in izključevanja nujno nepopolna, če se osredotočimo le na meddržavne oz. čezmejne odnose – kar velja še posebej za Zahodni Balkan in Sredozemlje, od koder izhajajo številne in številčne prebivalstvene skupine v Evropski uniji, bo obravnava obeh plati vključevanja in izključevanja, torej preko meja in znotraj Evropske unije, združena in povezana. Odtod bo mogoče oceniti tudi, kako se prijateljska sosedska politika EU vključuje v širši zunanje-politični koncept civilne moči Evrope (»civil power Europe«) kot akterja človekovih pravic in demokratičnih vrednot v globalnem svetu.

Glavni mednarodni dogodek bo potekal v Grand Hotelu Metropol (Portorož, Slovenija) 6. in 7. junija 2008. Projekt se osredotoča na križišče dveh politik, ki zaznamujejo situacijo izključevanja/vključevanja znotraj meja Evrope in na njih. Za dosego cilja bodo predstavljeni tako teoretski pogledi kot tudi študije primerov. Cilj mednarodnega dogodka je tudi omogočiti izmenjavo pogledov in pristopov med vabljenimi predavatelji in podiplomskimi oziroma doktorskimi študenti z različnih držav.

VLJUDNO VABLJENI!

Vabilo

Program

Več o projektu.