Novice

EMIN za ustrezen in dostopen minimalni dohodek

EMIN za ustrezen in dostopen minimalni dohodek

emin bus

Začeli smo s povezovanjem v okviru »Evropske mreže minimalnih dohodkov – EMIN« (»European Minimum Income Network – EMIN«) v Sloveniji.

Evropska mreža minimalnih dohodkov (EMIN) je neformalna mreža organizacij in posameznih oseb, ki si prizadevajo doseči postopno uresničevanje pravice do ustreznega, dostopnega in vključujočega sistema minimalnega dohodka.

  

Ustrezen minimalni dohodek predstavlja določeno višino dohodka, ki omogoča dostojno življenje in aktivno vključevanje v družbo. Ustrezni sistemi minimalnega dohodka upoštevajo rast življenjskih stroškov.

Dostopen minimalni dohodek omogoča vključenost vseh, ki potrebujejo podporo.

Vključujoč minimalni dohodek spodbuja opolnomočenje in aktivno udeležbo posameznikov in posameznic v družbi ter omogoča dostop do kakovostnih storitev in vključujočega trga dela.Ustrezen, dostopen in vključujoč minimalni dohodek temelji na načelu enakosti.

Glavni cilj neformalne mreže je okrepiti mrežno povezovanje, ozaveščanje in politične razprave na ravni EU in na ravni posameznih držav glede pomena ustreznih in dostopnih shem minimalnega dohodka. Sheme minimalnega dohodka so podporne dohodkovne sheme, namenjene osebam na trgu dela ali izven njega, ki nimajo dovolj sredstev za preživljanje.

EMIN je organiziran na ravni EU, v vseh državah članicah Evropske unije ter tudi na Islandiji, Norveškem, v Makedoniji (FYROM) in Srbiji. Koordinatorji projekta: Evropska mreža za boj proti revščini (European Anti-Poverty Network – EAPN). Ključni partnerji: Evropska Konfederacija sindikatov (European Trade Union Confederation (ETUC)); Javni servis za družbeno integracijo v Belgiji (TheFederal Public Servicefor Social Integration, Belgija); Univerza Antwerp (The University of Antwerp); Nacionalne mreže EMIN (v Sloveniji je Mirovni inštitut); strokovnjakinje in strokovnjaki glede na področje in izkušnje.

Prepričani smo, da je spremembe in pravično družbo mogoče doseči le s skupnimi močmi in s podporo ter aktivnim sodelovanjem organizacij čim širšega spektra delovanja in različnih posameznikov ter posameznic. V ta namen bomo organizirali nekaj dogodkov, povezanih s tematiko, v začetku maja (03.-05.05.) 2018 v Ljubljani.

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite na dogodkih, saj si želimo prisluhniti vsem vašim dosedanjim prizadevanjem ter izkušnjam in potrebam oseb z izkušnjami revščine.V torek, 24.4.2018, se bosta iz Bruslja sočasno odpeljala dva EMIN avtobusa, ki bosta dobra dva meseca potovala po vseh EU državah. EMIN avtobus bo 4. maja 2018 dopoldan na Kongresnem trgu v Ljubljani, s čimer želimo ozaveščati javnost in predstaviti čim več raznolikih aktivnosti, ki se že izvajajo v Sloveniji na tem področju.

Ponujamo torej možnosti sodelovanja na vsaj tri načine:

  • aktivna udeležba ob obisku avtobusa 4.5. (10:00 in 13:00) (predstavitev vaših dosedanjih aktivnosti, kratka izjava stališč, gledališče, koncert itd.),
  • zbiramo kratke življenjske zgodbe in izjave oseb, ki imajo izkušnje z revščino (še posebej dobrodošli in vljudno vabljeni k sodelovanju),
  • pristopna izjava na način podpornega članstva oziroma vključitev v EMIN v Sloveniji.

Vljudno vabljeni k pristopu v EMIN (podporno članstvo) in k aktivnemu sodelovanju (pristop ni pogoj za sodelovanje)! Lepo prosimo za vaše mnenje in predloge (prav tako pristopno izjavo) na e-naslov: mojca.frelih@mirovni-institut.si