O minimalnem dohodku na EU ravni

O minimalnem dohodku na EU ravni

V Bruslju je 20. novembra 2018 Evropska mreža za boj proti revščini (EAPN) organizirala mednarodni dogodek o tem, kakšen je napredek pri shemah minimalnega dohodka »Making Progress on Minimum Income Schemes«. Tematika je bila osvetljena s strani različnih zornih kotov, tako koordinatorjev projekta EMIN 2 kot predstavništva Evropske komisije, Evropskega parlamenta, Evropskega ekonomsko-socialnega odbora.

Bruselj 20.11.2018

Ključna prizadevanja so usmerjena v ustrezen, dostopen in vključujoč minimalni dohodek, ki temelji na načelu enakosti. Ustrezen minimalni dohodek predstavlja določeno višino dohodka, ki omogoča dostojno življenje in aktivno vključevanje v družbo. Ustrezni sistemi minimalnega dohodka upoštevajo rast življenjskih stroškov. Dostopen minimalni dohodek omogoča vključenost vseh, ki potrebujejo podporo. Vključujoč minimalni dohodek spodbuja opolnomočenje in aktivno udeležbo posameznikov in posameznic v družbi ter omogoča dostop do kakovostnih storitev in vključujočega trga dela.

Po podatkih SURS- a v Sloveniji živi pod pragom tveganja revščine vsak osmi, v celotni EU pa vsak šesti prebivalec. Tveganju socialne izključenosti je v Sloveniji izpostavljen vsak šesti, v EU pa vsak četrti prebivalec. Med njimi so tudi revni zaposleni, nekateri tudi prekarno zaposleni. V okviru prizadevanj za zmanjševanje prekarnosti je bil organiziran tudi ‘Apel – Za delo brez prekarnosti’.

 

Apel – Za delo brez prekarnosti je pobuda povezovanja civilne družbe ob vprašanju zagotavljanja dostojnega dela. Organizatorji dogodka so: Inštitut za študije prekariata, Španski borci in Kino Šiška. Na dogodku so povezali 21 nevladnih organizacij, ki pokrivajo družbeno raziskovanje, zagovor pravic mladih, študentov, žensk, delavcev, upokojencev in marginaliziranih skupin. S tem so razširili peticijo, ki od vlade zahteva celovito spoštovanje rešitev, ki jih je postavila koalicija ob podpisu koalicijske pogodbe. Organizacije, ki delujejo zunaj socialno-ekonomskega sveta, se pa srečujejo s prekarnostjo v praksi, so na ta način doprinesle pomemben del k intenziviranju družbenega diskurza in k pritisku, ki bo spodbudil ukrepe odločevalcev.

 

Govor Mojce Frelih na dogodku Apel
https://www.youtube.com/watch?v=vCpo_eu5Sz8

Govor Črta Poglajna na dogodku Apel

https://www.youtube.com/watch?v=XlWb7z0gtvA

Himna Apela

https://www.youtube.com/watch?v=xCq3EWWaxAA

Celoten posnetek dogodka

https://www.youtube.com/watch?v=xuWmfZC23qI&t=271s

Ravno tako se je aprila odvila dvomesečna EMIN turneja za ustrezen in dostopen minimalni dohodek. Dva avtobusa prostovoljcev  sta se ustavila v 32 državah, kjer so z različnim programom želeli osvestiti pomen ustreznih, dostopnih in vključujočih shem minimalnega dohodka za celotno družbo. V sklopu dvodnevnega postanka v Ljubljani so se odvile različne predstavitve, posvet in predstave (program). V Sloveniji sta »EMIN ambasadorka in ambasador« gospa Anita Ogulin (predsednica Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje) in Andrej Težak Tešky (slovenski komik, menedžer, glasbenik, organizator dogodkov).

Posnetki prispevkov iz posveta ‘Shema minimalnega dohodka v Sloveniji – med revščino in dostojnim življenjem’: