Iztok Šori, PhD

Director

Patriarchal power relations, victimisation and criminalisation in prostitution are maintained by the fact that prostitutes constitute a hidden social group and that legal policies are not based on their needs and interests.
– Iztok Šori on prostitutionIztok Šori, PhD in Sociology (Faculty of Arts, University of Ljubljana, 2012), is a director and a researcher at the Peace Institute. He is in particular interested in intersection of gender, migration and work, which he researches within different social fields (sex work, politics, private lives). He has participated in several research projects that addressed gender equality, political representation and emancipation, prostitution, trafficking in persons, racism, populism, migration and lifestyles. In 2015 he published a book Being Single: Between the Ideology of Family and Ideology of Choice (Aristej).

SICRIS

Bibliography

 • ANTIĆ, Milica G., SELIŠNIK, Irena, ŠORI, Iztok, ROŽMAN, Sara (2010). Zakonodajne politike in nasilje na podlagi spola: analiza zakonodajnih sprememb v državah pristopnicah EU iz leta 2004 (Legislation policies and gender based violence: analyses of legislation changes in 2004 EU accession countries). Teorija in praksa, 47 (4), pp. 749-764.
 • FRANK, Ana, ŠORI, Iztok (2015). Normalizacija rasizma z jezikom demokracije: primer Slovenske demokratske stranke (Normalization of racism through the language of democracy: the case of Slovenian Democratic Party). Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, vol. 43, no. 260, pp. 89-103.
 • HUMER, Živa (ed.), ŠORI, Iztok (ed.). Očetje: kratke zgodbe o sodobnem starševstvu (Fathers: Short Stories about Contemporary Parenthood). Ljubljana: Mirovni inštitut, Inštitut za sodobne družbene in politične študije.
 • KANJUO-MRČELA, Aleksandra, ŠORI, Iztok, PODREKA, Jasna (2012). Zasebno je politično: asimetrična delitev gospodinjskega in skrbstvenega dela ter profesionalno življenje žensk in moških v politiki (The private is political: the asymmetrical division of household and care work and the professional life of women and men in politics). Teorija in praksa, 49 (2), pp. 376-395.
 • MAYER, Stefanie, ŠORI, Iztok, SAUER, Birgit (2016). Gendering ‘the people’: heteronormativity and ‘ethno-masochism’ in populist imaginary. In: RANIERI, Maria (ed.). Populism, media and education : challenging discrimination in contemporary digital societies, (Routledge research in education, 158). Abingdon; New York: Routledge, pp. 84-104
 • PAJNIK, Mojca, KAMBOURI, Nelli, RENAULT, Matthieu, ŠORI, Iztok (2016). Digitalising sex commerce and sex work: a comparative analysis of French, Greek and Slovenian websites. Gender, place and culture, 23 (3), pp. 345-364.
 • PAJNIK, Mojca, KUHAR, Roman, ŠORI, Iztok. Populism in the Slovenian context: between ethno-nationalism and re-traditionalisation. In: CAMPANI, Giovanna (ed.), BENVENISTE, Annie (ed.), LAZARIDIS, Gabriella (ed.). The rise of the far right in Europe: populist shifts and ‘othering’. New York, NY: Springer Berlin Heidelberg, pp. 137-160.
 • PAJNIK, Mojca, ŠORI, Iztok (2015). Populist communicative strategies: fostering ‘the web of exclusion’ in European societies. In: RANIERI, Maria. e-Engagement against violence: tools for media and citizenship education. Ariccia: Aracne editrice, pp. 47-64.
 • PAJNIK, Mojca, ŠORI, Iztok. Seksualna industrija v Sloveniji na spletu: med oligopoli organizatorjev in nemočjo seksualnih delavk (Sex industry in Slovenia on the web: between oligopolies of organizers and powerlessness of sex workers). Annales, Series historia et sociologia, 24 (1), pp. 143-156.
 • ŠORI, Iztok (2004). Prostitucija u Sloveniji: zabraniti, regulirati ili dekriminalizirati skrivenu populaciju? = Prostitution in Slovenia: to prohibit, regulate or decriminalize the hidden population? = Die Prostitution in Slowenien: die unsichtbare Bevölkerungsgruppe verbieten, regulieren oder dekriminalisieren?. In: KNEŽEVIĆ, Đurđa (ed.). Seminar Žene i politika: seksualnost između lokalnog i globalnog: dokumentacija: Sexuality between the local and the global: documentation: Die Sexualität zwischen dem Lokalen und Globalen: Dokumentation, pp. 103-121, 248-267, 411-432. Zagreb: Ženska Infoteka.
 • ŠORI, Iztok (2005). Prostitucija v Sloveniji: akterji, podoba, problemi in odnosi (Prostitution in Slovenia: actors, problems, image and relationships). Etnolog, Nova vrsta, 15 (66), pp. 61-80.
 • ŠORI, Iztok (2009). Trafficking in persons and sexual exploitation in prostitution and pornography. In: ANTIĆ, Milica G. (ed.). Violence in the EU examined: policies on violence against women, children and youth in 2004 EU accession countries, pp. 63-84. Ljubljana: Faculty of Arts.
 • ŠORI, Iztok (2015). Samskost: med ideologijo družine in ideologijo izbire (Being single: between the ideology of the family and ideology of choice). Maribor: Aristej.
 • ŠORI, Iztok (2015). Za narodov blagor: skrajno desni populizem v diskurzu stranke Nova Slovenija (For the wellbeing of the people: radical right populism in the discourse of the party New Slovenia). Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, vol. 43, no. 260, pp. 104-117.
 • ŠORI, Iztok (ed.) (2009). Examined: policies on violence against women, children and youth in 2004 EU accession countries: recommendations. Ljubljana: Faculty of Arts.
 • ŠORI, Iztok (2016). Vpliv zaposlitve, strukture gospodinjstva in stališč o enakosti spolov na delitev družinskega dela (Influence of Employment, Household Structure and Opinions on Gender Equality on sharing Family Work). In: HRŽENJAK, Majda (ed.). Spremembe očetovstva: moški med delom in starševstvom. Ljubljana: Mirovni inštitut, pp. 97-115.
 • ŠORI, Iztok, HUMER, Živa (2015). Institutions and mechanism of the reproduction of gender order in the fields of the family and politics. In: ANTIĆ, Milica G. (ed.). Gender structuring of contemporary Slovenia, (Eastern European culture, politics and societies, vol. 9). Frankfurt am Main: P. Lang, pp. 77-101.
 • ŠORI, Iztok, ŠUŠTERIČ, Nika, GABER, Slavko (2011). Immigrant students’ achievements in Croatia, Serbia and Slovenia in context. CEPS journal, 1 (3), pp. 31-51.
 • ZAVRATNIK, Simona, ŠORI, Iztok (2016). Od “Nesimo jih vun!” k zamolku ulice: diskusija o kriminalizaciji uporov in premiku k družbi nadzora (From “Let’s throw them out” to Silenced Streets: A Discussion on the Violence and Criminalisation of the Uprisings in Slovenia). Družboslovne razprave, 32 (82), pp. 13-32.

Featured project

Featured publication