Izjave za javnost

Glede izjave Branka Grimsa, poslanca SDS z dne 26.2.2008

Glede izjave Branka Grimsa, poslanca SDS z dne 26.2.2008

Spodaj podpisane posameznice, posamezniki in nevladne organizacije pozivamo predstavnike oblasti, naj nemudoma prenehajo zavajati slovensko javnost s širjenjem neresnic v zvezi z izbrisanimi prebivalci Slovenije. Predlagani ustavni zakon niti v enem od svojih desetih členov ne ustreza zahtevam odločbe Ustavnega sodišča iz leta 2003, temveč je z njo v popolnem nasprotju. Iz tega izhaja, da je poglavitni namen ustavnega zakona obiti odločbo Ustavnega sodišča. Oblasti bi problem izbrisa lahko enostavno rešile z navadnim zakonom, ki bi dosledno izvedel odločbo Ustavnega sodišča in ki bi bil obenem sprejemljiv za izbrisane. V tem primeru se oblastem ne bi bilo treba bati, ali bo ta zakon kdo izpodbijal na Ustavnem sodišču. In prav zato, ker vedo, da bi bil navadni zakon znova pod presojo ustavnosti, predlagajo ustavni zakon. Vendar opozarjamo, da če ustavni zakon uredi materijo, ki po svoji naravi ni ustavna (kot je to v primeru izbrisanih), potem se Ustavno sodišče lahko odloči za presojo. S predlogom ustavnega zakona oblasti zgolj kupujejo čas, saj vedo, da v Državnem zboru ne bo zagotovljena potrebna dvotretjinska večina, ter ustvarjajo razmere, v katerih bi lahko za nesprejem ustavnega zakona obtožile tiste stranke, ki ne bodo sodelovale pri zagotovitvi potrebne večine.

Najbolj zaskrbljujoče je, da g. Grims kljub številnim odločitvam Ustavnega sodišča in številnim ugotovitvam mednarodnih organizacij še vedno ne ve, da je bil izbris že zdavnaj razglašen za neustaven in nezakonit ukrep, zato njega in ostale zagovornike predlaganega ustavnega zakona pozivamo, da si pozorno preberejo vsaj obe najpomembnejši odločbi Ustavnega sodišča iz leta 1999 in ter poročila odborov Združenih narodov, Sveta Evrope, Evropskega odbora proti rasizmu in ksenofobiji in Amnesty International. Vse prebivalce Slovenije pa obveščamo, da je bil izbris izvršen na podlagi skrivnega internega navodila Ministrstva za notranje zadeve z dne 4.6.1992 (ne zakona in ne podzakonskega akta, ki bi bil javno objavljen!), ki ga je podpisal tedanji minister Igor Bavčar. V njem upravnim organom nalaga, da je potrebno odmisliti pridobljene pravice torej tiste pravice, ki so jih osebe iz drugih republik že pridobile na osnovi prijave stalnega prebivališča v Sloveniji.

Javni oglasi, o katerih govori g. Grims, so bila obvestila v medijih o tem, da osebe iz drugih republik lahko v šestih mesecih zaprosijo za državljanstvo Republike Slovenije. Ta obvestila kot tudi zakonodaja iz tistega časa pa niso vključevala informacije, da bodo stalni prebivalci, če ne bodo pridobili državljanstva, izgubili vse do tedaj pridobljene pravice. O tem pa Grims vztrajno molči!

1. Mag. Neža Kogovšek, Mirovni inštitut
2. Veronika Bajt, Mirovni inštitut
3. Barbara Beznec, v. d. odgovorne urednice Časopisa za kritiko znanosti
4. Dr. Maja Breznik, Mirovni inštitut
5. Lev Centrih
6. Mag. Jasminka Dedić, Mirovni inštitut
7. Dr. Srečo Dragoš, Fakulteta za socialno delo
8. Mag. Mojca Frelih, Mirovni inštitut
9. Matjaž Hanžek, nekdanji varuh človekovih pravic
10. Dr. Majda Hrženjak, Mirovni inštitut
11. Mag. Živa Humer, Mirovni inštitut
12. Dr. Marta Gregorčič, Fakulteta za družbene vede, Časopis za kritiko znanosti
13. Mirt Komel, Fakulteta za družbene vede, Časopis za kritiko znanosti
14. Nina Kozinc
15. Dr. Gašper Kralj
16. Dr. Lev Kreft, Mirovni inštitut
17. Dr. Roman Kuhar, Mirovni inštitut
18. Dr. Andrej Kurnik, Fakulteta za družbene vede, Časopis za kritiko znanosti
19. Dr. Vesna Leskošek, Fakulteta za socialno delo
20. Daniel Levski, IHRŠ
21. Mag. Uršula Lipovec Čebron, Filozofska fakulteta
22. Dr. Metka Mencin Čeplak, Fakulteta za družbene vede
23. Mag. Aldo Milohnić, Mirovni inštitut
24. Dr. Mojca Pajnik, Mirovni inštitut
25. Saša Panić, Mirovni inštitut
26. Brankica Petković, Mirovni inštitut
27. Sara Pistotnik
28. Nataša Posel, Amnesty International Slovenije
29. Dr. Mateja Ratej, ZRC SAZU Ljubljana
30. Dr. Stanislava Repar, Mirovni inštitut
31. Primož Repar, KUD Apokalipsa
32. Josip Rotar, Infoshok, Maribor
33. Primož Šporar, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC
34. Dr. Mojca Urek, Fakulteta za socialno delo
35. Dr. Mitja Velikonja, Fakulteta za družbene vede, Časopis za kritiko znanosti
36. Dr. Boris Vezjak, Filozofska fakulteta Maribor, Časopis za kritiko znanosti
37. Katarina Vučko, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC
38. Lana Zdravković, Mirovni inštitut
39. Dr. Jelka Zorn, Fakulteta za socialno delo, Časopis za kritiko znanosti
40. Mag. Gorazd Kovačič, Filozofska fakulteta
41. Dr. Marina Gržinić, FI ZRC SAZU, Ljubljana
42. Bojan Žnidaršič, Vitra Cerknica
43. Dr. Drago Kos
44. Luka Hrovat
45. Helena Božič
46. Dr. Rado Riha, Filozofski inštitut ZRC SAZU
47. Miro Samardzija
48. Dr. Darko Štrajn, Pedagoški inštitut
49. Dr. Nikolai Jeffs, Časopis za kritiko znanosti
50. Erik Valenčič, Radio Študent
51. Mirsad Begić, Zveza svobodnih sindikatov Slovenija
52. Dr. Vojislav Likar, glavni urednik pri Založbi ZRC, ZRC SAZU
53. Dr. Rudi Rizman
54. Dr. Jana S. Rošker, Filozofska fakulteta
55. Tea Sernelj
56. Janko Rošker
57. Andrej Pavlišič
58. Ralf Čeplak Mencin, Slovenski etnografski muzej
59. Ana Frank, Mirovni inštitut
60. Vesna Lovrec
61. Jernej Zupančič, študent
62. Dr. Ksenija H. Vidmar, Filozofska fakulteta
63. Primož Jesenko
64. Sebastjan Leban, Reartikulacija
65. Tanja Passoni, Reartikulacija
66. Danijel Rebolj
67. Jasna Babič, Mirovni inštitut
68. Aleš Rojc, Radio Študent
69. Dr. Milica Antič Gaber, Ljubljana
70. Tanja Taštanoska
71. Iztok Jurančič
72. Maja Plaz, Drustvo SOS telefon
73. Špela Veselič, Društvo SOS telefon
74. Rok Zavrtanik, glavni urednik, Založba Sanje
75. Andrej E. Skubic, samostojni pisatelj
76. Franjo Frančič, Sečovlje
77. Dr. Avgust Lešnik, Filozofska fakulteta Ljubljana
78. Dr. Nataša Hrastnik
79. Alenka Jovanovski, Ljubljana
80. Mag. Alenka Spacal, Filozofska fakulteta
81. Marko Brecelj, Dodogovor
82. Arijana Markučič Brecelj, Dodogovor
83. Iztok Krkoš, Dodogovor
84. Društvo prijateljev zmernega napredka
85. Dr. Rajko Muršič, Filozofska fakulteta
86. Lidija Dimkovska
87. Maja Lamberger Khatib, Filozofska fakulteta
88. Marina Uzelac, Slovenska filantropija
89. Dr. Jože Hudales, Filozofska fakulteta
90. Dr. Ksenija Žabec
91. Prof. Dr. Igor Ž. Žagar, Pedagoški inštitut & Univerza na Primorskem
92. Mag. Aleš Bučar, Fakulteta za varnostne vede
93. Tiva Vlaj
94. Jože Piano
95. Liana Kalčina
96. Vojko Kogej

Tisti, ki se želijo dodatno podpisati, se lahko prijavijo na info@humanrightspoint.si .