Z (od)govorom nad sovražni govor

Zagon neodvisnega povezovalnega telesa (ZaGovor)

Z (od)govorom nad sovražni govor

Zagon neodvisnega povezovalnega telesa (ZaGovor)

Svet za odziv na sovražni in diskriminatorni govor

Svet z vzpostavljanjem standardov javnega komuniciranja, sistematičnim odzivanjem, krepitvijo javne razprave in osveščanjem javnosti združuje in povezuje širok nabor zainteresiranih posameznic in posameznikov; tako tiste, ki delujejo v sferi civilne družbe, medijev in izobraževanja, kakor tudi v sferi državnih organov.

Pravila delovanja in sestava

Svet za odziv na sovražni in diskriminatorni govor (Svet) kot neodvisno telo zasleduje javni interes, ki je v vključujoči in enakopravni družbi, varstvu pred nasiljem, rasizmom, nestrpnostjo in diskriminacijo. Izhaja iz načela enakega obravnavanja ne glede na osebne okoliščine, spoštuje sekularizem in prepoved diskriminacije. Svet se pri svojem delovanju navezuje na Ustavo Republike Slovenije, ki v svojem 63. členu prepoveduje spodbujanje k neenakopravnosti in nestrpnosti ter k nasilju in vojni, na 297. člen Kazenskega zakonika Republike Slovenije, ki kaznuje javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti, na zakone s področja enakega obravnavanja in prepovedi javnega izražanja sovraštva, nasilja in nestrpnosti, merila Evropskega sodišča za človekove pravice in temelje, ki jih predstavljajo mednarodni dokumenti, ter na definicijo Sveta Evrope, ki sovražni govor označuje kot »vsako obliko izražanja, ki širi, razpihuje, spodbuja ali opravičuje rasno sovraštvo, ksenofobijo, antisemitizem ali druge oblike sovraštva, ki temeljijo na nestrpnosti, kar vključuje nestrpnost, izraženo z agresivnim nacionalizmom in etnocentrizmom, diskriminacijo in sovraštvom proti manjšinam, migrantom ali osebam z migrantskim ozadjem«.

Svet za odziv na sovražni in diskriminatorni govor se na posamezne pojave sovražnega govora odziva z javnimi izjavami. Odziva se na pobudo katerekoli pravne ali fizične osebe ali na predlog članice ali člana Sveta.

Pravila o delovanju Sveta za odziv na sovražni govor, 1. mandat (2015-2016)

Pravila o delovanju Sveta za odziv na sovražni in diskriminatorni govor, 2. mandat (2016-2017)


 

Svet za odziv na sovražni govor sestavljajo osebe, ki lahko s svojim znanjem, izkušnjami in vplivom prispevajo k omejevanju sovražnega govora v Sloveniji. Člani in članice ne zastopajo nobene interesne skupine ali posamezne institucije, marveč v Svetu delujejo kot posamezniki in posameznice, v skupno dobro.

2. mandat (2016-2017): Sestava Sveta za odziv na sovražni in diskriminatorni govor (po abecednem redu):
Liana Kalčina, Andrej Motl, Mojca Pajnik, Nina Perger, Arjan Pregl, Barbara Rajgelj, Andrej Rozman – Roza, Lea Širok, Boris Vezjak.

Več o članicah in članih

1. mandat (2015-2016): Sestava Sveta za odziv na sovražni govor (po abecednem redu):
Mitja Blažič, Zlatan Čordić – Zlatko, Ciril Horjak – Horowitz, Metka Mencin Čeplak (podpredsednica), Lija Mihelič, Nataša Pirc Musar (predsednica), Brankica Petković, Jernej Rovšek (podpredsednik), Lea Širok.

Več o članicah in članih

Obvestilo

“Svet za odziv na sovražni govor” je bil ustanovljen januarja 2015. V času delovanja v prvem mandatu je 9-člansko neodvisno telo pripravilo kar 27 javnih odzivov na pojave sovražnega govora. Po poteku prvega mandata ob koncu projekta ZaGovor se je izoblikoval “Svet za odziv na sovražni in diskriminatorni govor”, ki je v obdobju med 2016 in 2017 pripravil 14 samostojnih/neodvisnih javnih odzivov. Ves čas delovanja je Svet sprejemal javne pobude.

Dokumenti

V okviru projekta ZaGovor je projektna skupina pripravila pregled stanja na področju sovražnega govora v Sloveniji in akcijski načrt s priporočili ključnim deležnikom za naslavljanje te problematike. Akcijski načrt je nastal z upoštevanjem predlogov, ki so bili podani na drugi nacionalni posvetovalni skupščini, ki je potekala 25. 2. 2016 v Ljubljani. Na zaključnem dogodku se je podpisovalo memorandum zaveze za delovanje proti sovražnemu govoru, ki ga je bilo mogoče podpisati tudi še naknadno.

Sovražni govor v Republiki Sloveniji: Pregled stanja | Akcijski načrt za zmanjševanje sovražnega govora v Sloveniji | Memorandum zaveze za delovanje proti sovražnemu govoru

Odzivi sveta

Svet za odziv na sovražni in diskriminatorni govor (Svet) kot neodvisno telo zasleduje javni interes, ki je v vključujoči in enakopravni družbi, varstvu pred nasiljem, rasizmom, nestrpnostjo in diskriminacijo.

Odzivi sveta, 2. mandat (2016/2017)

Prvi odziv, 9. junij 2016

Drugi odziv, 20. oktober 2016

Tretji odziv, 21. marec 2017

Odzivi sveta, 1. mandat (2015/2016)

Četrti odziv, 2. februar 2016
Svet za odziv na sovražni govor je v obdobju med 4. novembrom 2015 in 31. januarjem 2016 prejel oziroma obravnaval 8 novih pobud/primerov, vendar se za javni odziv odloči glede na že predstavljena merila. V nadaljevanju sledi naš odziv (v celoti). Vse odločitve Sveta so bile sprejete soglasno.

Svet za odziv na sovražni govor ostro obsoja nedavni napad na simbol muslimanske skupnosti v Sloveniji, ki se je zgodil v noči z 12. na 13. januar 2016
Svinjske glave in razlitje krvi po gradbišču Islamskega kulturnega centra v Ljubljani nedvomno spadajo med dejanja spodbujanja verskega sovraštva in nestrpnosti. Gre za napad na manjšinsko versko skupnost, ki ji je bila pravica do verskega objekta v Sloveniji odrekana več desetletij in je zato še danes verske obrede primorana opravljati v najetih zasebnih objektih in celo v športnih dvoranah. Odziv Sveta

Tretji odziv, 9. november 2015
Tretji odziv Sveta za odziv na sovražni govor (v celoti)
Vse odločitve Sveta so bile sprejete soglasno.

 Poziv Sveta k bolj odgovorni javni razpravi o migracijah, 4. september 2015
Izjava Sveta | Izjava Sveta

Drugi odziv, 24. junij 2015
Drugi odziv Sveta za odziv na sovražni govor (v celoti)
Vse odločitve Sveta so bile sprejete soglasno.

Prvi odziv, 17. marec 2015
Prvi odziv Sveta za odziv na sovražni govor (v celoti)
Vse odločitve Sveta so bile sprejete soglasno. Mitja Blažič se je izločil iz odločanja v primeru spletne strani Kul24.si.

***************************************

Svet za odziv na sovražni in diskriminatorni govor je bil ustanovljen v okviru projekta »Z (od)govorom nad sovražni govor«. Deluje kot samostojno in neodvisno telo.

Svet za odziv na sovražni in diskriminatorni govor (po abecednem vrstnem redu):
Mitja Blažič, Zlatan Čordić – Zlatko, Ciril Horjak – dr. Horowitz, Metka Mencin Čeplak, podpredsednica Sveta, Lija Mihelič, Brankica Petković, Nataša Pirc Musar, predsednica Sveta, Jernej Rovšek, podpredsednik Sveta, Lea Širok

Dogodki

Namen posvetov Koalicije je opolnomočenje lokalnih centrov NVO sektorja (da se izboljša in okrepi zmožnost organiziranja lokalne odzivnosti na sovražni govor).

Javni dogodki (poročila)

Video material

Predstavitev problematike sovražnega govora v kratkih video klipih in materialih, ki so nastali v okviru projekta. Kako prepoznamo sovražni govor in kakšne ukrepe imamo na voljo, kadar nanj naletimo?

Video klipi

Koalicija proti sovražnem govoru

Namen vzpostavitve Koalicije je opolnomočenje lokalnih centrov NVO sektorja (da se izboljša in okrepi zmožnost organiziranja lokalne odzivnosti na sovražni govor).

Članstvo
Seznam vseh organizacij, ki so pristopile v »Koalicijo proti sovražnemu govoru«

Organizirali bomo nekaj javnih posvetov, ki bodo namenjeni internemu dialogu NVO in iskanju novih načinov za odzivanje na sovražni govor. Želimo vzpostaviti neformalne lokalne/regionalne koalicije NVO po Sloveniji za namen opolnomočenja lokalnih/regionalnih centrov NVO sektorja.

Pristopna izjava k sodelovanju v »Koaliciji proti sovražnemu govoru«

Pristopno izjavo lahko pošljete skenirano po elektronski pošti na mojca.frelih@mirovni-institut.si ali po navadni pošti na naslov: Mirovni inštitut, Metelkova 6, 1000 Ljubljana (Koalicija NVO) oziroma jo lahko na isti naslov dostavite tudi osebno.

Sorodne organizacije

Skozi delovanje se bomo na različne načine povezovali z drugimi organizacijami, ki prav tako delujejo na področju sovražnega govora (seznam ni dokončen).
CNVOS
Društvo Appareo
Društvo informacijski center Legebitra
Društvo novinarjev Slovenije
Društvo OVCA
Društvo UP Jesenice
Društvo za nenasilno komunikacijo
Evropska romska zveza
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
Inštitut za romološke študije, izobraževanje in kulturo
Mladinski svet Občine Slovenske Konjice
Pekarna Magdalenske mreže
Romski informativni center – ROMIC
Sekcija ŠKUC LL
Slovenska filantropija
SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja
ŠKUC Magnus
ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje
Transfeministična iniciativa TransAkcija
Vita Activa
Zavod Abraham Ljubljana
Zveza Romov Slovenije
Ženski lobi Slovenije

O projektu (september 2014 / april 2016)

Kljub že obstoječim mehanizmom (samo)regulacije je nestrpna, ksenofobna in diskriminatorna javna retorika vse bolj del javnega komuniciranja. Letak

Namen in cilji
Z vzpostavitvijo javno odzivnega sistematično in dolgoročno delujočega neodvisnega telesa projekt prispeva k zmanjšanju razširjenosti pojava sovražnega govora v Sloveniji. Hkrati preko osveščevalnih aktivnosti in prenosa znanja krepi nevladni sektor in omogoča opolnomočenje ranljivih skupin. Namen vzpostavitve neodvisnega telesa je povezati vse ključne akterje, aktivne na področju boja proti sovražnemu govoru. Cilj projekta je seznaniti javnost v Sloveniji s problematiko sovražnega govora in nujnostjo odzivanja in ničelne tolerance do tega pojava ter senzibilizirati ključne deležnike in akterje. Specifično želi projekt opolnomočiti ranljive skupine, potencialne žrtve sovražnega govora, ter tako aktivirati ne le marginalizirane skupine (npr. Rome, migrante, LGBT, nepriznane narodnostne manjšine itd.), temveč z razvitjem mreže nevladnih organizacij tudi nevladni sektor nasploh.

Splošni cilji:
1. Prispevati k zmanjšanju razširjenosti sovražnega govora v Sloveniji.
2. Prispevati k opolnomočenju ranljivih skupin.
3. Spodbujati aktivacijo civilne družbe in družbe nasploh pri obsodbi in ničelni toleranci do vsakršnih oblik sovražnega govora.

Specifični cilji:
1. Vzpostavitev neodvisnega in dolgoročno delujočega sistema za redno javno odzivanje na problem sovražnega govora v Sloveniji: Sveta za odziv na sovražni govor.
2. Oblikovanje partnerstva, še zlasti z državnimi institucijami, na lokalni, regionalni in nacionalni ravni.
3. Opremljenost različnih akterjev s kompetencami za prepoznavanje in ukrepanje proti pojavom sovražnega govora.
4. Razvitje mreže oziroma Koalicije nevladnih organizacij, delujočih v partnerstvu.

Izvedba

– Vzpostavitev in delovanje Sveta za odziv na sovražni govor;
– Organizacija posvetov in izobraževanj med nevladnimi organizacijami širom Slovenije o prepoznavanju in ukrepanju proti pojavom sovražnega govora;
– Razvijanje mreže oziroma »koalicije nevladnih organizacij«, delujočih v partnerstvu
– Priprava in uskladitev Ocene stanja in Akcijskega načrta o nasprotovanju sovražnemu govoru;
– Poglobljena obravnava teme sovražnega govora in razprave z odzivi študentov;
– Informiranje in obveščanje javnosti o projektu – osveščevalna kampanja;
– Organizacija več javnih dogodkov.

Trajanje projekta: 1. 9. 2014–1. 4. 2016


Podprto s finančnimi sredstvi Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014.

logo norveski mehanizem oba