Novice

Izobraževanje in posvet Koalicije proti sovražnemu govoru v Slovenskih Konjicah

Izobraževanje in posvet Koalicije proti sovražnemu govoru v Slovenskih Konjicah

Izobraževanje in posvet Koalicije proti sovražnemu govoru Slovenske Konjice, foto: Jernej Pliberšekfoto: Jernej

zagovor-logo-smallV sredo, 15. aprila 2015, je v Slovenskih Konjicah potekal drugi regionalni posvet in izvedba izobraževanja v okviru Koalicije proti sovražnemu govoru, ki ga je organiziral Mirovni inštitut v sodelovanju z Mladinskim svetom Občine Slovenske Konjice in Mladinskim centrom Dravinjske doline. Dogodek je bil poleg izobraževanja namenjen internemu dialogu med nevladnimi organizacijami in drugimi regionalnimi akterji, v skupnem iskanju (novih) načinov za odzivanje na sovražni govor. Ključni namen povezovanja je v opolnomočenju lokalnih / regionalnih centrov nevladnega sektorja in relevantnih akterjev širše v smislu krepitve zmožnosti organiziranja lokalne odzivnosti na sovražni govor.

Usposabljanje oziroma izobraževanje o temi sovražnega govora so prisotni pozdravili kot koristno in v skladu z njihovimi identificiranimi potrebami. Udeleženke in udeleženci so namreč poročali o pomanjkanju načinov za naslavljanje te problematike in potrebi po več informacijah. Izkušnje in potrebe iz lokalnih okolij so torej potrdile pomen širjenja javne razprave o tej tematiki in iskanje strategij za reagiranje na pojave sovražnega, rasističnega in družbeno nesprejemljivega govora. Sovražni govor je bil prepoznan kot tema, ki bi se je moral zavedati in se o njej informirati vsakdo, sploh pa organizacije (kot npr. prisotne), ki so v stiku z več ljudmi. Obravnavana tema se jim zdi pomembna, vendar so poročali, da o njej premalo vedo in so bili do sedaj premalo ozaveščeni. Usposabljanje so tako pozdravili kot uporabno priložnost za nabiranje dodatnega znanja, ki ga bodo lahko uporabljali naprej v izvajanju delavnic in na ta način tudi sami osveščali svoje uporabnike.

Posvet Koalicije proti sovražnemu govoru, Slovenske Konjice, foto: Jernej Pliberšek

Posvet Koalicije proti sovražnemu govoru, Slovenske Konjice, foto: Jernej Pliberšek

Izobraževanje je dobrodošel način spoznavanja, kje lahko dobijo informacije, kako prepoznati pojave sovražnega govora, in kako ravnati, če se soočijo s takšnimi primeri. Ključna ugotovitev je bila, da ljudje, še posebej otroci, niso informirani o meji svobode govora. Udeleženci so izpostavili, da imajo dostop do spleta vedno mlajši uporabniki, ki se ne zavedajo razsežnosti interneta, zato je za prisotne vsekakor koristno, da zdaj vedo, kje in kako lahko dobijo navodila in uporabne napotke, saj jih želijo uporabiti kot pripomoček pri izvajanju različnih delavnic z mladimi oziroma v osnovnih in srednjih šolah. Prisotni so tudi izpostavili, da v regiji svojega delovanja opažajo neosveščenost in posledično nestrpnost predvsem glede spolne usmerjenosti, ki ostaja tabu, in do priseljencev, ki so tudi pogoste tarče napadov. Poudarili so, da v povezavi s tem vidijo tudi negativen vpliv medijev in politik. Poleg tega so opozorili, da je medkulturna vzgoja zelo slabo pokrita v kurikulu, in posledično otroci ne poznajo niti osnovnih pojmov (npr. kaj je to diskriminacija, predsodek). Šole za naslavljanje teh tem niso primerno usposobljene, zato smo posvet sklenili z zavezo k srednjeročnemu in dolgoročnemu načrtu za prizadevanje, da bi te teme postale del kurikuluma in tako obvezen del izobraževanja. Vsaj na lokalni ravni je vse to namreč izvedljivo, saj so delavnice učiteljem in učencem všeč, potreb je torej očitno veliko.

Javni posvet in izobraževanje na temo sovražnega govora sta bila organizirana v okviru projekta »Z (od)govorom nad sovražni govor«, ki ga vodi Mirovni inštitut v sodelovanju s partnerji Fakulteto za družbene vede, Varuhom človekovih pravic in medijskim partnerjem MMC RTV Slovenija.