Novice

Poročilo s prvega regionalnega posveta v Novem mestu

Poročilo s prvega regionalnega posveta v Novem mestu

V četrtek, 12. marca 2015, je v Novem mestu potekal posvet za nevladne organizacije na temo sovražnega govora, ki ga je organiziral Mirovni inštitut v sodelovanju z Društvom za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (Regijski NVO center). Javni posvet za nevladne organizacije na temo sovražnega govora je bil organiziran v okviru projekta »Z (od)govorom nad sovražni govor«, ki ga vodi Mirovni inštitut v sodelovanju s partnerji Fakulteto za družbene vede, Varuhom človekovih pravic in medijskim partnerjem MMC RTV Slovenija. Posvet je bil namenjen internemu dialogu med nevladnimi organizacijami in iskanju (novih) načinov za odzivanje na sovražni govor.

Eden od ciljev posveta pa je tudi vzpostavitev lokalnih/regionalnih koalicij oziroma mrež NVO po Sloveniji (del t. i. »Koalicije NVO proti sovražnemu govoru«). Ključni namen povezovanja je v opolnomočenju lokalnih/regionalnih centrov NVO sektorja v smislu krepitve zmožnosti organiziranja lokalne odzivnosti na sovražni govor. V prvem delu posveta je Lija Mihelič (UL FDV, Spletno oko) izvedla usposabljanje oziroma izobraževanje o temi sovražnega govora, kar so prisotni pozdravili kot koristno in v skladu z njihovimi identificiranimi potrebami. Nevladne organizacije na področju širše Dolenjske regije se namreč pogosto srečujejo s predsodki in sovražnimi napadi, poročali pa so tudi o pomanjkanju načinov za naslavljanje te problematike in potrebi po več informacijah o možnostih za iskanje pomoči oziroma reagiranja. Izkušnje in potrebe iz lokalnih okolij so torej potrdile pomen širjenja javne razprave o tej tematiki in iskanje strategij za reagiranje na pojave sovražnega, rasističnega in družbeno nesprejemljivega govora.