Izjave za javnost

Izjava o ‘Protiteroristični vojni’

Izjava o ‘Protiteroristični vojni’

V zvezi s sedanjo “protiteroristično vojno” se sodelavci Mirovnega inštituta obračamo na misleče posameznike in posameznice, demokratično javnost, civilno družbene iniciative in državne institucije v Sloveniji z naslednjo izjavo:

1. Obsojamo in zavračamo globalni terorizem kot akt nesprejemljivega in nezaslišanega nasilja in ogrožanja človeških življenj. Vendar menimo, da nevarnosti, ki jo predstavlja novodobni terorizem različnih izvorov in tipov, ni mogoče razreševati z izvajanjem militaristične politike. Zavzemamo se za oblikovanje celovitejših protiterorističnih političnih strategij, ki vključujejo vsestransko obveščeno civilno javnost in krepijo kulturo miru in nenasilja. Hkrati zavračamo politiko podpiranja vojne kot legitimnega sredstva, četudi je definirana kot “protiteroristična vojna”.

2. V duhu etike skrbi za sočloveka in temeljnih humanitarnih norm se zavzemamo za varovanje življenj civilistov, ki so se znašli na prostorih vojnih konfliktov in za zaščito življenj, preživetja in varovanja človeškega dostojanstva številnih beguncev. “Protiteroristična vojna” je še poglobila regionalno begunsko krizo, ki bo zahtevala konkretne ukrepe v duhu soodgovornosti mednarodne, pa tudi slovenske politične, civilne in humanitarne skupnosti.

3. Zavračamo širjenje in legitimizacijo teze o “spopadu vzhodne in zahodne civilizacije”, ki se pogosto pojavlja tako v ozadju vojaške intervencije kot tudi njenih medijskih upodobitev. Prav zaradi tega pozivamo, da v svojih okoljih vzpodbujamo odnose strpnosti, medsebojnega spoštovanja in dialoga, s poudarkom na človekovi individualnosti, ne da bi posameznike in posameznice reducirali na predstavnike velikih družbenih konceptov, kot so civilizacija, kultura, vzhod – zahod, religija itd.

4. Izražamo zaskrbljenost zaradi očitnega naraščanja in opravičevanja strukturalne represije raznih oblik po vsem svetu, vključno s Slovenijo. Pozivamo tako družbene in politične institucije kot posameznike in posameznice, da sprejmejo svojo odgovornost za preprečevanje nasilja vseh oblik.

Mirovni inštitut, Ljubljana

15. oktober 2001