Novice

Zaključni dogodek projekta »Z (od)govorom nad sovražni govor«

Zaključni dogodek projekta »Z (od)govorom nad sovražni govor«

V četrtek, 25. februarja 2016 je na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani potekal zaključni dogodek projekta»Z (od)govorom nad sovražni govor – Zagon neodvisnega povezovalnega telesa«, ki si je prizadeval povezovati vse akterje, aktivne na področju nasprotovanja sovražnemu govoru v Sloveniji. Ob tej priložnosti so Mirovni inštitut in projektni partnerji Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani (Spletno oko), Varuh človekovih pravic ter medijski partner Multimedijski center RTV Slovenija predstavili rezultate leto in pol trajajočega projekta, finančno podprtega s sredstvi finančnega mehanizma EGP 2009-2014 (EEA Grants in Norway Grants).

V prvem delu dogodka je potekala druga nacionalna posvetovalna Skupščina, ki je bila že novembra 2014 vzpostavljena kot ključno posvetovalno telo v okviru delovanja projekta. Vodja projekta dr. Veronika Bajt je predstavila Pregled stanja na področju sovražnega govora v Sloveniji, mag. Brankica Petković in mag. Mojca Frelih  pa sta povzeli pregled javnih forumov, okroglih miz, in lokalnih posvetov, ki so bili organizirani širom Slovenije, reflektirali izkušnjo dela z mediji oziroma opisali vzpostavitev in delovanje »Koalicije proti sovražnemu govoru«. Sledilo je poročilo o delu »Sveta za odziv na sovražni govor«, ki je bil kot neodvisno telo vzpostavljen na pobudo in v okviru projekta. Predstavila ga je članica Sveta, sicer novinarka, Lea Širok. Andrej Motl (Spletno oko) je javno predstavil Akcijski načrt za zmanjševanje obsega sovražnega govora v Sloveniji. Sledila je javna razprava v okviru posvetovalne Skupščine, katere namen je usklajevanje skupnih načrtov in predlogov za nadaljevanje dela na področju problematike sovražnega govora. Ob zaključku prvega dela je Kaja Jakopič (MMC RTVSLO) premierno predstavila še pet kratkih video klipov (sklop 1 in sklop 2), ki kažejo na vsakdanje izražanje in posledice sovražnega govora.

Drugi del dogodka je otvorila premierna projekcija video dokumentarnega filma o projektu in odzivih nanj, kjer nekatere članice in člani projektne skupine evalvirajo rezultate dela in učinke izvedenih aktivnosti, sodelujoči v desetih kratkih video klipih pa reflektirajo problem sovražnega govora v Sloveniji. Udeleženke in udeleženci dogodka so nato prisostvovali izvedbi performansa po tehniki časopisnega gledališča Kulturno umetniškega društva Transformator, ki deluje na področju uporabe gledališča zatiranih oziroma gledališča za spremembe. V formalnem zaključnem delu je bilo izpostavljeno in priznano še aktivno delovanje študentk in študentov, ki so tematiko sovražnega govora raziskovali v seminarskih nalogah, podeljena pa je bila tudi nagrada za najboljšo študentsko seminarsko nalogo oziroma nagrade vsem za sodelovanje. Po javni zahvali za delo in trud ter predvsem oranje ledine na področju javnega naslavljanja te tematike v Sloveniji, ki je bila izrečena članstvu »Sveta za odziv na sovražni govor«, se je tudi formalno podpisalo »Memorandum zaveze za delovanje proti sovražnemu govoru«. Memorandum je mogoče podpisati tudi naknadno in sicer tako, da nam svojo namero sporočite.

»Svetu za odziv na sovražni govor« se je februarja 2016 iztekel prvi mandat. Na javni posvetovalni nacionalni Skupščini in preko javno dostopne spletne ankete je zato do 8. marca 2016 potekal javni nabor predlogov za novo članstvo, ki bi lahko aktivno, zagnano in v javnem interesu sodelovalo v »Svetu za odziv na sovražni govor«. V skladu s pravili delovanja Sveta morajo člani ali članice, ki bodo v Svetu delovali_e kot posamezniki_ce, izkazovati: predhodno javno delovanje na področju enakopravnosti, strpnosti in etike javne besede, ustrezno osebno integriteto in/ali strokovno poznavanje tematike, ter da niso v članstvu organov političnih strank.