Izjave za javnost

Izjava v podporo enakopravnosti verskih skupnosti

Izjava v podporo enakopravnosti verskih skupnosti

Islamska verska skupnost v Sloveniji nujno potrebuje ustrezne prostore za izvajanje verskih obredov. To izhaja že iz ustavnega načela, da morajo imeti vse verske skupnosti enake pravice in da država ne sme diskriminirati nobene od njih, niti simpatizirati z nobeno bolj kot z drugimi. To načelo vključuje tudi pravico do ustreznih verskih objektov.

Da ustreznih objektov za pripadnike islamske verske skupnosti v Sloveniji ni, je očitno zlasti ob skupnih in množičnih molitvah v času verskih praznikov. Čeprav je najemanje športnih dvoran zasilno in začasno reševalo omenjene težave, se je ta “začasnost” v slovenskih razmerah raztegnila na trideset let, kar je škandalozno. Toliko časa že potekajo neuspešna prizadevanja za pridobitev dovoljenja za izgradnjo prvega verskega objekta te vrste pri nas.

Menimo, da je potrebno čim prej rešiti dolgotrajen in žalosten zaplet v zvezi z izgradnjo džamije, zaplet, ki je dobil nevarne razsežnosti nestrpnosti. S tem bi končno zagotovili uresničevanje enakih pravic za verske skupnosti in hkrati ustvarili pogoje za toleranco in medkulturno razumevanje.

Zato pozivamo odgovorne politične akterje, da čim prej naredijo potrebne korake za izgradnjo ustreznega verskega objekta.
Mirovni inštitut
PIC – Pravno informacijski center nevladnih organizacij
Fundacija GEA2000
Amnesty international Slovenije
SEECRAN, Akcijska mreža za otrokove pravice
Društvo za razvijanje preventivnega in prostovoljnega dela
UNHCR – Visoki komisariat Združenih narodov za begunce
Ljubljana, 18.2.2003