Izjave za javnost

Zoper ukinitev Urada za enake možnosti

Zoper ukinitev Urada za enake možnosti

Vlada naj nikar ne ukinja Urada za enake možnosti, temveč naj ga nadgradi v okrepljen organ za enakost, ki bo pristojen za preprečevanje in odpravljanje diskriminacije zaradi katerekoli osebne okoliščine.
Na Mirovnem inštitutu nasprotujemo napovedi vlade, da bo ukinila Urad za enake možnosti. Ta izhaja iz Urada za žensko politiko in bi letos praznoval dvajset let obstoja in delovanja. To pomeni, da je Republika Slovenija že kmalu po osamosvojitvi veliko pozornosti namenjala enakopravnosti med spoloma – veliko prej, preden je to od nje zahtevala Evropska unija. Dolga tradicija uveljavljanja principa enakopravnosti spolov je Slovenijo umeščala na vidno mesto znotraj Evrope in širše. Bojimo se, da se bo z ukinitvijo urada zavezanost Republike Slovenije k zagotavljanju enakopravnosti zmanjšala, kar bo ob zaostreni ekonomski krizi vodilo v še več diskriminacije in izključevanja.
Zaradi omenjene zgodovine in izrednega simbolnega in siceršnjega pomena urada, predvsem pa zaradi ključnega pomena enakopravnosti, bi vlada morala urad ohraniti, ga okrepiti in mu dodati pristojnosti sistemskega pokrivanja tudi drugih osebnih okoliščin poleg spola, za katere sedaj ni nihče pristojen. Politike enakih možnosti, enakosti in nediskriminacije bodo s tem še manj vidne in najverjetneje »zapakirane« pod kakšno ministrstvo, ki bo pripravljeno izvajati samo naloge na svojem področju. To ne bo ustrezno, saj vprašanja enakosti in diskriminacije segajo na vsa življenjska področja.
Nadgraditev urada v z zadostnimi pristojnostmi okrepljen organ za enakost je nujna ne le zaradi potreb na tem področju v Sloveniji (diskriminacija je namreč resen problem, še večji problem pa bo postajala s poglabljanjem krize), temveč tudi z vidika mednarodnih obveznosti Republike Slovenije. Krepitev urada za enakost nam namreč nalagajo direktive Evropske unije na področju nediskriminacije, Mednarodna konvencija o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije, Mednarodna konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk, Mednarodna konvencija o pravicah otroka in Mednarodna konvencija o pravicah invalidov.

Izjava