Novice

Plačano skrbstveno delo v kontekstu postsocializma

Plačano skrbstveno delo v kontekstu postsocializma

Special thematic issue of LABO about paid domestic work in postsocialism.

Posebna tematska številka LABO o plačanem skrbstvenem delu v postsocializmu.

Laboratorium –  Russian Review of Social Research je izdal posebno tematsko številko Paid Domestic Work in Postsocialist Contexts (8 (3) 2016), kjer sta uvodno besedilo prispevali urednici Olga Tkach in Majda Hrženjak (Mirovni inštitut). Izdaja vključuje tudi prispevka Žive Humer in Veronike Bajt iz Mirovnega inštituta.

Migracije žensk v povezavi z gospodinjskim/skrbstvenim delom v zasebni sferi, ki se je premaknila iz Vzhoda na Zahod, prevladuje tako v raziskovalni sferi kot v vsakdanjem dojemanju. Namen pričujoče posebne izdaje je razširiti znanje o plačanem skrbstvenem delu, ki ta globalno pomemben pojav raziskuje izven običajnega okvirja Vzhoda in Zahoda in odpira vprašanje, kako so ti pojavi urejeni v nekaterih državah srednje in vzhodne Evrope (CEE ) in nekdanje Sovjetske zveze. Avtorice obravnavajo plačaneno skrbstveno delo ” za skrbstveno  zaveso Evrope ”, z vidika držav, ki so začele prehod iz tranzicije v kapitalizem ne dolgo nazaj.

Dostopno na:
http://www.soclabo.org/index.php/laboratorium/issue/current

Obrnite se na urednike glede naročnine in prodaje.