Izjave za javnost

Preselitev družine Strojan v nasprotju z mednarodnim pravom

Preselitev družine Strojan v nasprotju z mednarodnim pravom

Mirovni inštitut je skupaj z Evropskim centrom za pravice Romov ter Amnesty International na predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza Janšo danes naslovil pismo, v katerem smo izrazili zaskrbljenost zaradi razvoja dogodkov v preteklih dneh. Po našem mnenju ti dogodki kažejo na to, da je bila družina Strojan 29. oktobra 2006 prisilno izseljena in ji je bilo 25. novembra 2006 preprečeno, da se vrne v svoje stanovanje v Ambrus, kar je v nasprotju z mednarodnim pravom.

Predsednika vlade smo v pismu spomnili, da obveznosti po mednarodnem pravu, ki zavezujejo tudi Slovenijo, nalagajo, da so lahko osebe prisilno odstranjene iz svojega stanovanja samo po dejanskem posvetovanju s prizadetimi in ko so izpolnjeni sledeči pogoji: (i) spoštovana je zakonitost postopka; (ii) ni prišlo do nikakršne oblike diskriminacije; in (iii) če prizadeti niso zmožni poskrbeti zase, jim mora biti zagotovljeno zadostno nadomestno stanovanje, da bi se izognili brezdomstvu. Navedeni standardi, ki morajo biti spoštovani ne glede na to, ali prizadete osebe uživajo formalno zakonito lastništvo, so izraženi v sodni praksi Evropskega odbora za socialne pravice in v Splošnem priporočilu št. 7 Mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, čigar pogodbenica je tudi Slovenija.

Nedvomno pa preselitev družine Strojan ne izpolnjuje zgornjih kriterijev. Slovenske oblasti do danes niso uspele preprečiti množici – ki je članom družine Strojan dejansko grozila s hudimi telesnimi poškodbami – da bi jih izgnala iz njihovega stanovanja. Še več, oblasti niso zagotovile, da bodo nedavni etnično motivirani napadi proti Romom iz Ambrusa preiskani z namenom privesti storilce pred sodišče.

Pri Evropskem centru za pravice Romov, Amnesty International in Mirovnem inštitutu prav tako opažamo, da dogodke v Ambrusu spremljajo izbruhi protiromskega sovražnega govora. Razpolagamo z gradivi, ki so med drugim objavljena tudi na medmrežju in ki jasno kažejo na porast takšnega sovražnega govora v zadnjem času. Menimo, da je neuspeh slovenskih oblasti, da bi z ustreznim delovanjem preprečile prisilno izselitev družine Strojan iz Ambrusa ter preiskale etnično motivirane napade, očitno imel negativen učinek na odnose med etničnimi skupnostmi v Sloveniji.

Zato smo predsednika vlade pozvali, naj sprejme vse potrebne ukrepe, da se družini Strojan zagotovi, da ne bo ostala prisilno izseljena in da ji bo dovoljeno, da se vrne domov. Predsednika vlade smo tudi pozvali, naj ukrene vse, da bodo etnično motivirani napadi proti Romom neodvisno, temeljito in nepristransko preiskani ter da bodo storilci privedeni pred sodišče.

Dodatne informacije: mag. Jasminka Dedić, Mirovni inštitut, M: 040 843 441, E-pošta: jasminka.dedic@mirovni-institut.si.