Novice

Aktivni opazovalec / aktivna opazovalka. Kako se odzvati v primerih rasizma, diskriminacije in diskriminatornega nadlegovanja?

Aktivni opazovalec / aktivna opazovalka. Kako se odzvati v primerih rasizma, diskriminacije in diskriminatornega nadlegovanja?

Vabimo vas, da se v torek 12.3.2024 udeležite brezplačnega usposabljanja »Aktivni opazovalec / aktivna opazovalka. Kako  se odzvati v primerih  rasizma, diskriminacije in diskriminatornega nadlegovanja?« v obsegu 3 ur in sicer od 10h do 13h v Narodnem muzeju Slovenije Metelkova (naslov: Maistrova ulica 1, Ljubljana).

Namen usposabljanja je, da udeleženi usvojijo in prakticirajo pristop aktivnega opazovalca / aktivne opazovalke, ki spodbuja protidiskriminacijsko in protirasistično delovanje v našem neposrednem vsakdanu.

Opazovalci / opazovalke (angl. bystanders) so posamezniki in posameznice ali skupine ljudi, ki so priče kritičnim dogodkom, tudi nesrečam, ali pa dogodkom diskriminacije, sovražnemu govoru in nasilnim dejanjem, a ob soočenju z njimi iz različnih razlogov ostanejo na strani in ne posredujejo.

Usposabljanje se osredotoča na  pristop aktivnega opazovalca / aktivne opazovalke, ki se odloči, da v takšnih primerih ukrepa. Na konkretnih primerih se učimo poseganja in iščemo najboljše načine, kako se varno in preudarno odzvati na določene (kritične) situacije, ki se lahko zgodijo v našem delovnem okolju, v šoli, na cesti ali drugih javnih prostorih. Cilj je, da izboljšamo pripravljenost za odzivanje na dejanja diskriminacije, ki vključujejo druge, s čimer se krepi naša odgovornost in odgovornost celotne skupnosti. Pridobljeno praktično znanje bo udeleženim koristilo tako pri njihovem delu kot tudi v vsakdanjem življenju.

 

Program obsega tri module:

Modul 1: Uvod: Rasizem, diskriminacija in opazovalci / opazovalke

Modul 2: Kaj so aktivni opazovalci / aktivne opazovalke – in katere so prepreke?

Modul 3: Ukrepanje aktivnih opazovalcev / opazovalk – in kaj pomaga?

 

Usposabljanje bodo izvedle: dr. Vlasta Jalušič, dr. Lana Zdravković in dr. Maja Ladić.

Prosimo, da vašo udeležbo sporočite na maja.ladic@mirovni-institut.si do četrtka 7.3.2024. Število mest je omejeno na največ 20.

Poskrbeli bomo za vodo, kavo in prigrizke.

 

***

Usposabljanje izvajamo v okviru projekta Mesto za vsakogar – Odgovorno delovanje za vključujoče lokalne skupnosti (CIFER), ki spodbuja razumevanje, da so integracija migrantskega prebivalstva in protirasistične politike same po sebi povezane in morajo nujno iti z roko v roki. Projekt gradi na dejstvu, da je za uspešno integracijo ključna lokalna raven in da je treba graditi koalicije in zaupanje med migrantsko, lokalno (zlasti lokalnimi oblastmi, socialnimi in športnimi subjekti, kulturnimi ustanovami), izobraževalno in NVO skupnostjo za spodbujanje protidiskriminacije in vključevanja znotraj in zunaj institucij.

V prvih mesecih smo izvedli raziskavo o stanju na področju rasizma, ksenofobije in nestrpnosti v izbranih mestih (Ljubljana, Zagreb, Budimpešta, Pariz in Malmö). Raziskava je obsegala analizo politik in relevantnih virov ter intervjuje in fokusne skupine s predstavniki lokalnih, izobraževalnih in nevladnih skupnosti ter oseb z migrantskim ozadjem. Z raziskavo smo ugotavljali, kako rasizem, ksenofobijo in diskriminacijo obravnavajo mestne oblasti (občinski organi) in obstoječe politike, hkrati pa raziskovali ozaveščenost oseb z migrantskim ozadjem o njihovih pravicah, možnostih in potrebah za obravnavo rasizma, ksenofobije in diskriminacije, ki jih lahko doživljajo. V trenutni fazi projekta v Ljubljani, Zagrebu in Budimpešti pilotno izvajamo protirasistično usposabljanje za opazovalce (bystanders), tj. predstavnike lokalnih, izobraževalnih in nevladnih skupnosti. V naslednji fazi pa bomo pripravili akcijske načrte proti rasizmu na ravni mest v Ljubljani, Zagrebu in Budimpešti, saj ta tri mesta takšnih akcijskih načrtov še nimajo. V okviru tega bomo izvedli nekaj fokusnih skupin in študijska obiska v Pariz in Malmö, ki pa takšne akcijske načrte že imata. Izvedli bomo tudi vodene oglede mest z migranti, več javnih dogodkov in zaključno konferenco v Ljubljani.