Z (od)govorom nad sovražni govor – Zagon neodvisnega povezovalnega telesa (ZaGovor)

Z odgovorom nad sovrazni govor_LogoZ vzpostavitvijo javno odzivnega sistematično in dolgoročno delujočega neodvisnega telesa projekt prispeva k zmanjšanju razširjenosti pojava sovražnega govora v Sloveniji. Hkrati preko osveščevalnih aktivnosti in prenosa znanja krepi NVO sektor in omogoča opolnomočenje ranljivih skupin. Namen vzpostavitve neodvisnega telesa je povezati vse ključne akterje, aktivne na področju boja proti sovražnemu govoru. Cilj projekta je seznaniti javnost v Sloveniji s problematiko sovražnega govora in nujnostjo odzivanja in ničelne tolerance do tega pojava ter senzibilizirati ključne deležnike in akterje. Specifično želi projekt opolnomočiti ranljive skupine, potencialne žrtve sovražnega govora, ter tako aktivirati ne le marginalizirane skupine (npr. Rome, migrante, LGBT, nepriznane narodnostne manjšine itd.), temveč z razvitjem mreže NVO tudi nevladni sektor nasploh.

Splošni cilji:

 1. Zmanjšanje razširjenosti sovražnega govora v Sloveniji.
 2. Opolnomočenje ranljivih skupin.
 3. Spodbujeno aktivno državljanstvo.

Specifični cilji:

 1. Vzpostavitev neodvisnega in dolgoročno delujočega sistema za redno javno odzivanje na problem sovražnega govora v Sloveniji.
 2. Oblikovanje medresorskega partnerstva, še zlasti z državnimi institucijami, na lokalni, regionalni in nacionalni ravni.
 3. Opremljenost različnih deležnikov s kompetencami za prepoznavanje in ukrepanje proti pojavom sovražnega govora.
 4. Razvitje mreže oziroma Koalicije NVO delujočih v partnerstvu.
 5. Povečanje aktivacije civilne družbe in družbe nasploh v smislu obsodbe in ničelne tolerance do vsakršnih oblik sovražnega govora.

Vodja projekta: Veronika Bajt
Sodelavci na projektu: Andrej Motl, Kaja Jakopič, Brankica Petković, Mojca Frelih, Jernej Rovšek, Neža Kogovšek Šalamon in Jasna Babić

Spletna stran Z (od)govorom na sovražni govor: https://www.mirovni-institut.si/govor/Izvedba

 • Vzpostavitev neodvisnega telesa;
 • Koordinacija in delovanje neodvisnega telesa;
 • Izobraževanje, mentorstvo in »coaching«;
 • Priprava in uskladitev Ocene stanja in Akcijskega načrta;
 • Poglobljena obravnava teme sovražnega govora in razprave z odzivi študentov;
 • Vzpostavitev lokalnih Koalicij NVO in izvedba posvetov po Sloveniji;
 • Mreženje in izmenjava informacij s sorodnimi NVO;
 • Informiranje in obveščanje javnosti o projektu – osveščevalna kampanja;
 • Izvedba zaključnega dogodka.

Rezultati

 

Partnerji:

 • Mirovni inštitut;
 • Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani (Spletno oko);
 • Varuh človekovih pravic;
 • Multimedijski center RTV SLO

Financerji:

Finančni mehanizem EGP in Norveški finančni mehanizem 2009-2014 Program za NVO v Sloveniji eea grants logos za web1.jpg