Novice

Izvedba brezplačnih delavnic o migracijah za srednje šole

Izvedba brezplačnih delavnic o migracijah za srednje šole

Mirovni inštitut bo do 30. 6. izvedel 10 brezplačnih delavnic v srednjih šolah po Sloveniji z osnovnim ciljem dijake_inje večplastno informirati o migracijah z namenom razbijanja stereotipov, strahu in sovraštva ter jih opolnomočiti za politično odgovorno soočanje s problematiko skozi spoznavanje konceptov solidarnosti (pragmatično-vsakodnevna raven), enakosti (politično-ideološka raven) in istosti (humanistično-univerzalistična raven) tako znotraj posameznih razredov in lokalnega okolja kot širše v družbi.

Delavnice generirajo znanje, ki omogoča kritično mišljenje in razumevanje: strukturnih vzrokov za migracije, sodobnega instituta azila, ter osnovne terminologije (migrant_ka, begunec_ka (oseba s priznano mednarodno ali subsidiarno zaščito), prosilec_ka za azil), konceptov (integracija, državljanstvo, suverenost) in postopkov, ki se nanašajo na migrante_ke, begunce_ke in prosilce_ke za azil, vključujoč oris njihovega življenja v Sloveniji (dostop do izobraževanja, dela, stanovanja, zdravstva …) ter predstavitev uradnih podatkih o številu migrantov_k, beguncev_k in prosilcev_k za azil in njihovem položaju.

Brezplačne delavnice dopolnjujejo uradni izobraževalni proces, dijakinjam_om pa omogočajo tudi neposreden stik z migrant_kami, begunci_kami, prosilci_kami za azil.

Več: https://www.mirovni-institut.si/projekti/solidarnost-enakost-istost-2/

Če vas izvedba delavnic zanima ali bi želeli pridobiti več informacij o njih, nam pišite na: lana.zdravkovic@mirovni-institut.si ali pokličete na telefonsko številko: +386 1 234 77 20.