Novice

Janša »izginil« iz mladinske TV-oddaje o populizmu

Janša »izginil« iz mladinske TV-oddaje o populizmu

𝑇𝑉 𝑆𝑙𝑜𝑣𝑒𝑛𝑖𝑗𝑎 𝑗𝑒 𝑖𝑧 𝑧̌𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑣𝑎𝑗𝑎𝑛𝑒 𝑖𝑧𝑜𝑏𝑟𝑎𝑧̌𝑒𝑣𝑎𝑙𝑛𝑒 𝑜𝑑𝑑𝑎𝑗𝑒 𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑖𝑧𝑒𝑚 (v kateri je sodelovala tudi Mojca Pajnik)  𝑝𝑜𝑧𝑛𝑒𝑗𝑒 𝑢𝑚𝑎𝑘𝑛𝑖𝑙𝑎 𝑛𝑒𝑘𝑎𝑗 𝑘𝑎𝑑𝑟𝑜𝑣 𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑠𝑒𝑑𝑛𝑖𝑘𝑜𝑚 𝑣𝑙𝑎𝑑𝑒 𝐽𝑎𝑛𝑒𝑧𝑜𝑚 𝐽𝑎𝑛𝑠̌𝑜. 𝐺𝑙𝑒𝑑𝑎𝑙𝑐𝑒𝑣 𝑜 𝑡𝑒𝑚 𝑛𝑖 𝑜𝑏𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎, 𝑘𝑎𝑟 𝑗𝑒 𝑝𝑜 𝑚𝑛𝑒𝑛𝑗𝑢 𝑣𝑒𝑐̌ 𝑠𝑜𝑔𝑜𝑣𝑜𝑟𝑛𝑖𝑘𝑜𝑣 𝑂𝑠̌𝑡𝑟𝑎 𝑙𝑎ℎ𝑘𝑜 𝑠𝑝𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑧 𝑣𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎 𝑛𝑎𝑑𝑧𝑜𝑟𝑎 𝑗𝑎𝑣𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑛𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙𝑜𝑚 𝑗𝑎𝑣𝑛𝑒 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜𝑡𝑒𝑙𝑒𝑣𝑖𝑧𝑖𝑗𝑒.

➡Brankica Petković: »Menim, da gre bodisi za zunanji pritisk bodisi za notranji refleks, da se izvzame akterje, ki javno radiotelevizijo že obtožujejo pristranskosti.« To je lahko po njenem signal novinarjem izobraževalnega programa, naj opustijo vsakršno kritično refleksijo sedanjih akterjev, zlasti političnih, ki so predmet polemik: »To se mi zdi sporno.«

Uredništvo bi moralo pojasniti spremembe pri vsakem že objavljenem novinarskem prispevku. »To je pomembno zaradi transparentnosti, še posebno v luči domneve, da so to storili, ker jih je strah oblasti.«

“Gledalci TV Slovenija imajo pravico vedeti, ali je bil posnetek spremenjen in zakaj.”